برنامه امشب ۲۶ ژانویه تعطیل اعلام میشود

تعطیلبا کمال تآسف به اطلاع میرسانیم که به دلیل شرایط اضطراری هوا و برف، مدارس کانتی فیرفکس تعطیل اعلام شده است، لذا برنامه امشب کانون دوستداران فرهنگ ایران نیز تعطیل خواهد بود. به امیددیدار شما عزیزان در دوشنبه های بعدی

آقای ماسالی لطف کردند و متن سخنرانی خود را در اختیار کانون گذاشته اند. بنابراین گرچه
به دلیل تعطیل مدارس، سخنرانی ایشان انجام نگردید، اما شما میتوانید سخنرانی ایشان را بصورت کتبی در فایل زیر بخوانید

بحران جهانی و عوامل آن