سخنرانان ماه جاری

سخنرانان ماه دسامبر کانون دوستداران فرهنگ ایران

*************************************************
ویدئوی سخنرانی های ماه گذشته و ماه جاری

ویدئوی سخنرانی دکتر مرتضی محیط- موضوع: تاریخچه اشغال فلسطین-۲۷ نوامبر ۲۰۲۳
ویدئوی سخنرانی دکتر فرهاد ثابتان- موضوع: کمپین داستان ما یکی است – دوشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳
ویدئوی سخنرانی حوری قره داغی- موضوع: بررسی قراردادهای نفت و گاز ایران در دوران معاصر- ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳
ویدیوی سخنرانی ارغوان شمس آرا – دوشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: لزوم به رسمیت شناختن برابری حقوق جامعه  کوییر ایران در چشم انداز خیزش انقلابی ژینا
ویدئوی سخنرانی تراب ثالث – موضوع سخنرانی: وظایف افراد و نیروهای مترقی در قبال خیزش های جاری در ایران

 

کانون دوستداران فرهنگ ایران از دوستان اهل قلم ، نویسندگان و دانشمندان و همه کسانی که در زمره سخنران و پزوهشگر هستند دعوت می کند که برای پر بارتر کردن کانون با شرکت خود ما را را در این راه یاری رسانند. برای معرفی سخنران لطفا با آدرس زیر تماس بگیرید
kanoon.iranian@gmail.com