۱۳۹۳جشن مهرگان

 

دکتر اقتداری در کنار میز پائیزی جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون

دکتر اقتداری در کنار میز پائیزی جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون

خانم مینا رضوانی در جشن مهرگانن ۱۳۹۳ کانون دوستداران فرهنگ ایران

خانم مینا رضوانی در جشن مهرگانن ۱۳۹۳ کانون دوستداران فرهنگ ایران

آقای اسماعیل میرمظفری به همراه آقای محمود امینی در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون دوستداران فرهنگ ایران

آقای اسماعیل میرمظفری به همراه آقای محمود امینی در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون دوستداران فرهنگ ایران

خانم زهره معانی، مدیر برگزاری جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون

خانم زهره معانی، مدیر برگزاری جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون

داریوش تهرانی در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون

داریوش تهرانی در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون

دکتر اقتداری و آرشیا در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون

دکتر اقتداری و آرشیا در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون

میز پائیزی جشن مهرگان ۱۳۹۳

میز پائیزی جشن مهرگان ۱۳۹۳

خانم آتی و مونیکا وکیلی در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون دوستداران فرهنگ ایران

خانم آتی و مونیکا وکیلی در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون دوستداران فرهنگ ایران

خانم شکوفه و آتی وکیلی در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون

خانم شکوفه و آتی وکیلی در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون

آقای فرزاد شبستر و همسر ایشان در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون دوستداران فرهنگ ایران

آقای فرزاد شبستر و همسر ایشان در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون دوستداران فرهنگ ایران

دکتر اقتداری و همسر ایشان در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون

دکتر اقتداری و همسر ایشان در جشن مهرگان ۱۳۹۳ کانون

میز میوه جشن مهرگان ۱۳۹۳

میز میوه جشن مهرگان ۱۳۹۳

کانون دوستداران فرهنگ ایران تقدیم میکند: جشن مهرگان ۱۳۹۳

کانون دوستداران فرهنگ ایران تقدیم میکند: جشن مهرگان ۱۳۹۳

 

مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایران است که در مهر روز از برج مهر برگزار می‌شود. «مهرگان» پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده‌است

این جشن در روزهای آغازین فصل پاییز برگزار میشود. در زمان ساسانیان بر این باور بودند که اهوره‌مزدا یاقوت را در روز نوروز و زبرجد را در روز مهرگان آفریده‌است و از دیر باز ایرانیان بر این باور بودند که در این روز کاوه آهنگر علیه ضحاک به پاخواست و فریدون بر اژی دهاک(ضحاک) غلبه کرد. مردم ایران از هزاره دوم پیش از میلاد آن را جشن می‌گیرند. مهرگان نیز همانند نوروز با مراسم خاص و آداب و رسوم ویژه برگزار می‌شود. مهر یا میترا در زبان فارسی به معنای «فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت» است و ضد دروغ، دروغ گویی، پیمان شکنی و نامهربانی کردن است. فلسفه جشن مهرگان سپاسگزاری و تحکیم دوستی و محبت میان انسانهاست