خط مشی کانون

کانون دوستداران فرهنگ ایران به منظور روابط  بهتر با سازمانهای دیگر خط مشی زیر را تهیه کرده است. امیدواریم با بکار بردن این خط مشی بهتر بتوانیم جوابگوی درخواست های سایر سازمانها باشیم

 خط مشی کانون   : سیاست شماره یک

خط مشی کانون  : سیاست شماره ۲