فایل های صوتی سخنرانی های ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه مه ۲۰۲۳

جهانگیر گلزار- دوشنبه ۲۲ مه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: جنبش آزادیخواهی و نقش و جایگاه زنان در حال و آینده ایران
اردشیر لطفعلیان- دوشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۳- اردشیرلطفعلیان- موضوع سخنرانی: زندگی و کارهای ملک الشعرای بهار
 شهین منشی پور- دوشنبه ۸ مه ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: چیدن مو به عنوان یک حرکت انقلابی از طرف زنان معترض ایران: تاریخچه و عملکرد آن

بهرنگ زندی- دوشنبه ۱ مه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: پیوند جنبش زن، زندگی با جنبش کارگری: چرا این دو جنبش به یکدیگر نیاز دارند؟

برنامه های کانون در ماه آوریل ۲۰۲۳

برنامه دوشنبه ۲۴ آوریل ۲۰۲۳ ساعت ۷:۳۰ شب به وقت واشنگتن دی سی- بزرگداشت شادروان محمد برقعی
سخنرانی ژاله وفا- دوشنبه ۱۷ آوریل ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: اهداف و روشها و مراحل جنبش مردم ایران
سخنرانی عزت مصلی نژاد- دوشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: زن و حقوق بشر زنان در ایران
سخنرانی بهرام رحمانی – دوشنبه ۳ آوریل ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: مبارزه زنان ایران از انقلاب مشروطیت تا به امروز

برنامه های کانون در ماه مارس ۲۰۲۳

سخنرانی دکتر شهرزاد مجاب- دوشنبه ۲۷ مارس ۲۰۲۳-موضوع: ماهیت و اهمیت مبارزه کنونی
سخنرانی دکتر رضا قرشی- ۱۳ مارس ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: ابعاد و نتایج محتمل اقتصادی خیزش های اخیر
سخنرانی دکتر نیره انصاری- دوشنبه ۶ مارس ۲۰۲۳– موضوع سخنرانی: زنان و رهبریت انقلاب حق( با اشاره به تاریخچه ۸ مارس روز بین المللی زنان)

برنامه های کانون در ماه فوریه ۲۰۲۳

سخنرانی دکتر قاسم شعله سعدی- ۲۷ فوریه ۲-۲۳- موضوع: آیا انقلاب بدون پیروزی به پیروزی می رسد؟
سخنرانی دکتر کامیار و آرش علایی- ۱۳ فوریه ۲۰۲۳- موضوع: نحوه برخورد حکومت با ارائه دهندگان خدمات سلامتی و معترضان
سخنرانی مهدی فتاپور- ۶ فوریه ۲۰۲۳- موضوع: جنبش زن، زندگی، آزادی و چشم اندازهای پیشرو

برنامه های کانون در ماه ژانویه ۲۰۲۳

سخنرانی عباس مختار زاده- ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: آیین باستانی سده
سخنرانی شیرین پایدار- ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: اندیشه های فیلسوفان بزرگ درباره زن

سخنرانی حامد فرمند- دوشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: چرا کودکان نقشی پیشرو در جنبش زن، زندگی و آزادی دارند؟
سخنرانی مهرداد درویش پور- دوشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: جنبش زن، زندگی ، آزادی و اهمیت فمینیزه کردن سیاست در ایران

سخنرانی شادیار عمرانی/بهرنگ زندی- دوشنبه ۹ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع: پیوند جنبش زنان و جنبش تسخیرشهری
سخنرانی حسین ملکی- ۲ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: تاثیر محاکمه حمید نوری در مبارزه با جمهوری اسلامی

برنامه های کانون در ماه مارس ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه آوریل ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه مه ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه ژوئن ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه ژوئیه ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه اوت ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه سپتامبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه اکتبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه نوامبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه دسامبر ۲۰۲۳

**************************************************************************************