فایل های صوتی سخنرانی های ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه ژانویه ۲۰۲۳

سخنرانی حامد فرمند- دوشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: چرا کودکان نقشی پیشرو در جنبش زن، زندگی و آزادی دارند؟
سخنرانی مهرداد درویش پور- دوشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: جنبش زن، زندگی ، آزادی و اهمیت فمینیزه کردن سیاست در ایران

سخنرانی شادیار عمرانی/بهرنگ زندی- دوشنبه ۹ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع: پیوند جنبش زنان و جنبش تسخیرشهری
سخنرانی حسین ملکی- ۲ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: تاثیر محاکمه حمید نوری در مبارزه با جمهوری اسلامی

برنامه های کانون در ماه فوریه ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه مارس ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه آوریل ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه مه ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه ژوئن ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه ژوئیه ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه اوت ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه سپتامبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه اکتبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه نوامبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه دسامبر ۲۰۲۳