تماس با ما

 برای تماس، دریافت برنامه های کانون و یا لغو اشتراک، با ایمیل زیر تماس بگیرید. همچنین میتوانید برای ما در شبکه های اجتماعی مجازی کانون پیام بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.

شرکت در جلسات کانون برای عموم آزاد است. منابع تأمین مخارج برنامه های کانون، حق عضویت اعضا و کمک های مالی دوستداران کانون میباشد.

.Iranian Cultural Association’s Events and Lectures are open to the public

حق عضویت در کانون برای یکسال ۴۰ دلار میباشد. در صورت تمایل به عضویت در کانون، فرم درخواست  عضویت را پر کرده و برای ما بفرستید.
One Year Membership Fee is $40.00 If you like to become a member of Iranian Cultural Association, you can print out the .following Membership Form, complete the form than submitted

:You can pay your membership using one of following method
A-Zelle Payment: Mahshid Pourziai, Phone: 703-981-7909
:B- Sending Check  Write your Check to
ICA Mail your check to: P.O.Box 103 Vienna, VA 22183
:C- Direct deposit to the bank
Wells Fargo Bank
Account number: 6607174601
Type of Account: Checking
IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION INC
Routing Number (RTN): 051400549
For Wire Transfers use
Routing Number (RTN): 121000248

اجرای سخنرانی در کانون/Presenting a Lecture at Iranian Cultural Association

.Iranian Cultural Association’s Events and Lectures are open to the public
فرم درخواست عضویت/Membership Request Form

درخواست سخنرانی شما در کمیته سخنرانی کانون بررسی میشود و در صورت تصویب، شما را از تاریخ و چگونگی برگزاری آن مطلع خواهیم ساختYour Lecture Request will be reviewed in Lecture Committee and if it was approved, you will be notified of the date and the format of your presentationفرمت ارائه سخنرانی
فردی از اعضاء کانون و یا بنا به درخواست سخنران فردی دیگر، بعنوان مسئول جلسه انتخاب خواهد. مسئول جلسه  پس از خوش آمد گوئی، سخنران را معرفی میکند، (سخنران قبلا میتواند متنی آماده شده از بیوگرافی خودش را به مسئول جلسه برای معرفی بدهد)، وظایف دیگر مسئول جلسه، جهت دادن به سئوالات و نظرهای ارائه شده، تقسیم وقت بصورت مناسب ، یک ساعت مخصوص سخنران، بقیه وقت جهت پرسش و پاسخ میباشد.  افراد میتوانند غیراز سئوال، در مورد سخنرانی اظهار نظر نیز ارائه دهند. تا حد امکان سعی میشود از برخوردهای شخصی جلوگیری شود.

ایمیل لیست کانون
کانون یک ایمیل لیست دارد. اعضاء کانون و دیگرعلاقمندان غیر عضو برای دریافت برنامه های کانون با قرار دادن ایمیل خود مشترک این گروه میشوند. این گروه ایمیل لیست از طریق گروه گوگل ایجاد شده است. کانون هفته ای ۲ بار برنامه های خود را برای مشترکین این لیست میفرستد.