برنامه دوشنبه ۱۰ ماه آگوست ۲۰۲۰

موضوع: کرونا و سیاست
سخنران: مسعود نقره کار

مسعود نقره کار،نویسنده و پژوهشگر، تاکنون سی کتاب در چهارعرصه منتشر کرده است یک – تاریخ جنبش روشنفکری وکانون نویسندگان ایران ) شش کتاب(: برای نمونه: مجموعه ی پنج جلدی » بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران، بررسی تاریخی– تحلیلی کانون نویسندگان ایران«. وتازه ترین کارها: پژوهشی در باره » نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و لاتها در تاریخ معاصر ایران« با عنوان » زنگی های گود قدرت«. دو- دگراندیشی وکشتار دگراندیشان در ایران )پنج کتاب: ( برای نمونه: کتاب مقدمه ای بر کشتار دگراندیشان درایران سه- پزشکی و روانشناسی )هشت کتاب 😦 برای نمونه: » مقدمه ای بر روانشناسی علمی–پاولوف گرایی« ویاکتاب » تراژی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ایران«. چهار- ادبیات داستانی )یازده کتاب:( برای نمونه: رمان “بچه های اعماق“، رمان “هذیان های مقدس”، رمان ” رویاهای آبی” و رمان ” روزی که من ایرانی –امریکایی شدم “. و چند مجموعه ی داستان کوتاه »بسوزان عشق« و » نوعی اززندگی«، ورمانی که به زبان انگلیسی منتشرشده است با نام » مسیح گورستان طلایی«. و داستانی برای کودکان به زبان فارسی و انگلیسی به نام » دنیا خانۀ من است«

برنامه ماه مارچ که به علت کرونا به ۳ اگست دوهزار وبیست موکول گردید

موضوع: رابطه حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی در ساختار جمهوری اسلامی در آئینه ورزش زنان

سخنران: پروانه حسینی

پروانه حسینی مدرس، فعال مدنی، و کاندیدای دکترا در  رشته “مطالعات خاورمیانه” و “انسان شناسی” دانشگاه آریزونا است. او  در دانشگاه‌های آریزونا، مدیسون، و ورسستر ماساچوست در کلاس‌های فرهنگ خاورمیانه، انسان‌شناسی نژاد و اثنیک، و سیاست‌های بهداشت و بدن زنان،  تدریس کرده ‌است. حوزه‌های پژوهشی و کنشگری او شامل جنسیت، هویت و عدالت اجتماعی، و سیاست بدن -به ویژه در ورزش زنان- می‌شود

برنامه ۲۷ جولای دوهزار وبیست- دکتر مهدی نوربخش

موضوع: بایدن یا ترامپ، برنده کیست؟ کدام به سود ایران است؟

سخنران: دکتر مهدی نوربخش

MEHDI NOORBAKSH, Ph.D., MBA, MHAو Professor of International Affairs and Business

Harrisburg University of Science and Technologyو VP, World Affairs Council, Harrisburg

 Dr. Noorbaksh is currently a Professor of International Affairs and Business at Harrisburg University of Science and Technology and teaching in the areas of international relations, management and global management and global health. Dr. Noorbaksh earned his Ph.D. in government and International Affairs from the University of Texas at Austin. He joined the Center for Middle East Studies at Harvard University as a Fellow for his Post-Doctoral studies and Research Scholarship in 1996. Dr. Noorbaksh’s most recent academic achievements include receiving his Master of Business Administration (MBA) and Master of Health Administration (MHA) in 2006 from the University of Houston. Previous to these degrees, Dr. Noorbaksh earned his B.S. in electrical engineering at the University of Texas in 1979 and M.A. in political science from the University of Houston in 1986.

He taught at the Center for International Studies at the University of St. Thomas in Houston and offered expertise to multinational companies in the areas of risk management and cultural training before joining Harrisburg University of Science and Technology in 2006. Dr. Noorbaksh specializes in several areas, such as International Politics and Business, Global Health, Islam, Middle East politics, and democratic movements and processes in the Middle East.

Dr. Noorbaksh has published extensively on the Middle East politics, through the Foreign Policy Association, Middle East Policy Journal, the International Journal of Middle Eastern Studies, EurasiaCritics, and Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East and other forums. He authored chapters in books and contributed opinion editorial to newspapers such as Daily Star (Lebanon) and Patriot (Pennsylvania). He is currently working on a book, Democratic and Authoritarian Readings of Islam in Iran.

Dr. Noorbaksh has been consulted by news media, research organizations and private political and business enterprises on Middle East, Iran, Iraq, and Afghanistan. He has appeared on major news networks such as CNN and CNN International and participated in numerous radio talk shows around the country and abroad. He has lectured on Islam and Middle East politics at various churches, community centers, and professional groups such as World Affairs Council, Rotary Club, Houston Chamber of Commerce, and Army War College.

He has presented papers at professional associations such as International Studies Association, Middle East Studies Association, and forums at Harvard, University of Texas at Austin, University of California at Los Angeles, College of William and Mary, Seton Hall University, Susquehanna University and others. He has also presented research and policy papers at national and international organizations such as International Institute of Strategic Studies (London), and the Emirate Center for International Studies (Abu Dhabi). He has traveled extensively in the Middle East both for lecture and research and participated in formal and informal forums for briefing and consultation.

He is a member of a number of professional organizations including American Political Science Association, Southwestern Social Science Association. He was a member of Harrisburg Chamber of Commerce, Education Committee, and currently is the Vice President and a board member of the World Affairs Council in Harrisburg. He was also the President of the Southwestern International Studies Association for 2010-2012. He is currently active in Southwestern Social Association (SSSA) by participating in a few committees including Editorial Policy Committee.

 

 

برنامه دوشنبه ۲۰ جولای دوهزار و بیست – دکتر ناهید کلباسی

موضوع: اثرات اقتصاد کلان کووید ۱۹ بر مناطق مختلف جهان

سخنران : دکتر ناهید کلباسی

Nahid Kalbasi Anaraki, PhDو Position: Assistant Professor of Economicsو

Affiliation: Fort Hays State University

Experienced economist with PhD in economics from George Mason University; majors in international finance, macroeconomics, money and banking; solid research background in applied economics, econometric modelling, risk analysis, financial analysis, and economic development. Four years of research experience in think tanks and international organizations in Washington D.C. including World Bank and Heritage Foundation, ten years of pedagogical experience in different regions including U.S., China, and Middle East.

Teaching Positions

 Assistant Professor, Fort Hays State University/Shenyang University, August 2018-Present

  • Teaching macroeconomics, managerial economics, money and banking, international finance and international economics for International Business Program of Fort Hays State University at Shenyang Normal University in China, College of International Business (CIB).

Adjunct Professor, Strayer University, August 2014-August 2018

Adjunct Professor at Northcentral University,  April 2011-August 2018

Assistant Professor at Azad University in Tehran, August 2004-August 2009

 Consulting Positions

Consultant at World Bank, MENA Department,  August 2016-Dec 2016

Visiting Fellow at Heritage Foundation, Center for Data Analysis (CDA), April 2011-2013

Consultant at World Bank, MENA Department, April 2010-January 2011

Education

  • Ph.D. in Economics, George Mason University (2001-2003)

Reviewer to Following Peer Reviewed Journals

Journal of Finance and Economics (member of editorial board)

British Journal of Economics, Management, and Trade

Journal of Global Economics, Management, and Business Research

Journal of International Economics

Outstanding Research Awards and Scholarship

Best Paper Award in ABBRI Conference in Washington D.C., for a paper on Fed’s interest rate policy and capital reversal: Empirical Evidence from BRICs, in Oct 2019.

Outstanding Research Award from Institute for Business & Finance Research (IBFR) for a paper on the Effects of UN Sanctions on Iran’s Economy, in January 2008.

 

برنامه ۱۳ جولای دوهزار و بیست – ناصر رحمانی نژاد

موضوع: ما از خود چه چیزی باقی میگذا ریم؟

سخنران: ناصر رحمانی نژاد

ناصر رحمانی نژاد کار تئاتر را از سال ۱۳۳۸ در تئاتر آناهیتا آغاز کرد. در سال ۱۳۴۵، با توجه به سلطه ی تئاتر دولتی و گروههای وابسته، گروه تئاتر مهر را به عنوان یک گروه مستقل بنیان گذارد. پس از «انقلاب سفید» شاه و به دنبال تدوین سیاست فرهنگی دولت، سازمان دولتی تئاتر تحت سرپرستی وزارت فرهنگ و هنر، فعالیت های تئاتری خود را سازمان یافته تر و برنامه ریزی شده تر گسترش داد. در چنین شرایطی فقدان یک تئاتر مستقل و پیشرو آشکارا خود را نشان می داد. دوام تئاتر آسیب پذیر مستقل و غیر دولتی در این دوره، تنها در گرو تقویت آن ممکن بود. برای دست یافتن به این هدف، با بازسازی گروه تئاتر مهر و با انسجام و ترکیب جدیدی از اعضا و همکاران آن، انجمن تئاتر ایران در سال ۱۳۴۷ به وسیله ی ناصر رحمانی نژاد بنیان گذارده شد. از جمله کسانی که به انجمن تئاتر ایران پیوستند سعید سلطانپور، محسن یلفانی، محمود دولت آبادی، مهدی فتحی و تعدادی دیگر از نسل جوانی بودند که دل در گروه تئاتری متفاوت سپرده بودند.

نمایشنامه هایی که انجمن تئاتر ایران به روی صحنه می برد، هم از نظر مضمون و هم از لحاظ سبک، با سیاست فرهنگی رسمی ماهیتاً تفاوت داشت و خوشایند دستگاه سانسور و تفتیش رژیم و سبک هنر مسلط نبود. سانسور و توقیف نمایشنامه ها، بازداشت ها و زندان ها نتوانست مقاومت و پیگیری انجمن را در تداوم راهشان درهم شکند. اما سرانجام، در یکی از شب های آذر ۱۳۵۳، مأموران ساواک به محل انجمن یورش آورده، تمام اعضا و همکاران آن را دستگیر و در دادگاههای نظامی محاکمه و به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم ساختند. اکثر اعضای انجمن، از جمله ناصر رحمانی نژاد که به دوازده سال زندان محکوم شده بود، تا انقلاب ۱۳۵۷ در زندان گذراندند.

پس از انقلاب، ناصر رحمانی نژاد انجمن تئاتر ایران را تجدید سازمان داد و نمایشنامه های کله گردها و کله تیزها اثر برتولت برشت، چاره ی رنجبران… (نمی توانیم، نمی پردازیم!) اثر داریو فو، و نمایش خیابانی بزرگترین مسابقه ی بوکس روی زمین را، که منجر به دستگیری او و شش بازیگر انجمن شد، کارگردانی کرد. او در اوایل ۱۳۶۲، پس از چند ماه زندگی مخفی موفق به خروج از ایران شد، و تا سال ۱۹۸۶ در فرانسه زیست وکار کرد و اوهم اکنون در شمال کالیفرنیا زندگی می کند