برنامه دوشنبه ۲۲ ماه ژانویه ۲۰۱۸

موضوع: زندگی و افکار مریم میرزاخانی
سخنران: جعفر وثوقی
مسئول جلسه: فرشید مقیمی
محل برنامه: کافه تریای دبیرستان جیمز مدیسون

Entrance 3
صرف چای و شیرینی : ۷ تا ۷:۳۰ بعدازظهر
برنامه سخنرانی : ۷:۳۰ تا ۹:۴۵ شب

لطفا توجه کنید

عضو عزیز و مشترک گرامی،
 
با درود، مطلع شدیم مدارس کانتی فیرفکس بخاطر یخبندان امروز تعطیل
میباشد. لذا برنامه امروز دوشنبه ۸ ماه ٰژانویه که مجمع عمومی میاندوره ای
اعلام شده بود به آینده موکول خواهد شد. تاریخ دقیق آنرا متعاقبا به اطلاع
شما میرسانیم. 
 
کانون امروز ۸ ماه ژانویه ۲۰۱۸ تعطیل است.

برنامه دوشنبه ۸ ماه ژانویه ۲۰۱۸

مجمع عمومی میاندوره ای

این برنامه بخاطر یخبندان و تعطیلی مدارس کانتی فیرفکس تعطیل شد

مجمع عمومی میاندوره به وقت دیگری در آینده موکول خواهد شد که متعاقبا به اطلاع
شما خواهد رسید
Screen Shot 2016-01-27 at 7.54.55 PMبنا بر تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه کانون دوستداران فرهنگ ایران، مجمع عمومی میان دوره ای در دوشنبه ۸ ماه ژانویه برگزار خواهد شد. در این برنامه، هیئت مدیره کانون گزارش فعالیت های شش ماهه گذشته و برنامه های آینده خود را به مجمع عمومی کانون ارائه داده و به پرسش های اعضاء پاسخ خواهند گفت

چندین ویدئو از مراسم شب یلدای کانون

مراسم شب یلدا، ۱۳۹۶، بخش اول 

مراسم شب یلدا، ۱۳۹۶، بخش دوم

مراسم شب یلدا، ۱۳۹۶، بخش سوم، موسیقی

مراسم شب یلدا، ۱۳۹۶، بخش چهارم، موسیقی

مراسم شب یلدا، ۱۳۹۶، بخش پنجم، موسیقی

مراسم شب یلدا، ۱۳۹۶، بخش ششم، سفره شب یلدا

چندین ویدئو از مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، بخش اول

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، بخش دوم

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، بخش سوم

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، بخش چهارم

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، بخش اول موسیقی

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، بخش دوم موسیقی

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، تصاویر و کتابهای روی میز

مراسم بزرگداشت دکتر رضا قنادان، تصاویر روی میز

برنامه دوشنبه ۱۸ ماه دسامبر ۲۰۱۷

موضوع: نفوذ زبان پارسی و فرهنگ ایرانی در هندوستان
سخنران : دکتر محمد اقتداری

دکتر محمد اقتداری در هنگام سخنرانی در کانون. دوشنبه اول دسامبر ۲۰۱۴

دکتر محمد اقتداری در هنگام سخنرانی در کانون

محمد اقتداری: متولد سال ۱۳۱۶ شمسی از شهر لار استان پارس، در ژانویه سال ۱۹۶۰ به آمریکا آمد. دارای یک فرزند دختر و دو نوه میباشد. دارای دکترای اقتصاد در زمینه اقتصاد بین الملل، استاد سابق دانشگاه در دانشگاه های زیر در آمریکا
Morgan State University and MD University Baltimore Campus
از فعالین و مسئولین قدیمی کنفدراسیون در شهر واشنگتن در دهه ۱۹۶۰ الی ۱۹۷۹، از طرفداران شاد روان دکتر محمد مصدق و جبهه ملی ایران بوده است. از اعضای سابق سازمان انقلابی، پایه گزار موسسه مطبوعاتی آسیا در دهه ۱۹۷۰ در واشنگتن. یکی از پایه گزاران کمیته دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران در دهه ۱۹۸۰. یکی از پایه گزاران نهاد سیرا در آمریکا در دهه ۱۹۸۰. یکی از اعضای قدیمی کانون دوستداران فرهنگ ایران از اوائل تأسیس آن و مسئول امور مالی و مالیاتی کانون میباشد
نویسنده و سخنور در مطبوعات و رادیو و تلویزیونهای مختلف. در حال حاضر دست اندر کار نوشتن سه کتاب میباشد 
یک : شرح زندگی و چگونگی فعالیت های سیاسی و اجتماعی بویژه در مدت طولانی اقامت در آمریکا

– دو : تاریخ تسلط ایران بر مصر در زمان هخامنشیان
سه : تاریخ کهن روابط ایران و چین