هیئت مدیره کانون

Click to access kanoon-election.pdf

 
اعضای علی البدل: خانم آتی وکیلی و آقای ایرج امبش
 

در تاریخ ۲۵ ماه ژوئن ۲۰۱۸ انتخابات دوره جدید هیئت مدیره با موفقیت برگزار شد.
۵ عضو اصلی هیئت مدیره عبارتند از آقایان منصور امین زاده، فرامرز رفیعی، فرشید مقیمی، ایرج امبش و غلام عباسی.
۲ عضو علی البدل عبارتند از خانم ها شکوفه و آتی وکیلی.
هرکدام از ۵ عضو اصلی هیئت مدیره مسئولیت یکی از کمیته های ۵ گانه را پذیرفتند بشرح زیر:
فرامرز رفیعی: کمیته سخنرانی
علام عباسی: کمیته مالی
منصور امین زاده: کمیته تدارکات و جشن ها
فرشید مقیمی: کمیته فنآوری
ایرج امبش: کمیته روابط عمومی

…………………………………………………………….

در تاریخ ۲۲ ماه می ۲۰۱۷ در مجمع عمومی سالیانه کانون انتخابات هیئت مدیره برگزار شد. این بار انتخابات هیئت مدیره در ماه می  برگزار شد تا وقت کافی برای انتقال مسئولیت های کانون از هیئت مدیره قبل به جدید فراهم باشد
نتیجه انتخابات و تعداد رای آنها را در تصویر ملاحظه میفرمائید
در تصویر ۵ عضو اصلی هیئت مدیره از سمت راست، فرامرز رفیعی، دکتر محمد برقعی، شکوفه وکیلی، مهوش سهرابی، پرویز آبادی و عضو علی البدل ایرج امبش

……………………..

در تاریخ ۳۱ ماه اکتبر ۲۰۱۶، در مجمع عمومی میاندوره ای، آقای ایرج امبش از سمت عضو هیئت مدیره  استعفا دادند و بجای ایشان  آقای غلام ترشیزی که اولین عضو علی‌البدل بودند به عضو هیئت مدیره کانون درآمدند. آقای ایرج امبش دلیل استعفای خود را مشغولیات شخصی اعلام نمودند

………………………………………………

در تاریخ ۲۰ ماه جون ۲۰۱۶ مجمع عمومی سالیانه کانون دوستداران فرهنگ ایران با موفقیت برگزار شد و انتخاباتbod2016
کانون در فضائی آرام و دوستانه برگزار شد. نتیجه انتخابات به ترتیب زیر اعلام گردید
خانم منیژه حسنی، آقایان پرویز آبادی، منصور امین زاده، ایرج امبش و صبحان صائمی بعنوان ۵ عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان غلام ترشیزی و منصور کیا بعنوان دو عضو علی البدل 

آقای پرویز آبادی : ۲۰ رآی
تعداد رأی های هیئت مدیرهخانم منیژه حسنی : ۱۹ رأی
آقای منصور امین زاده : ۱۹ رأی
آقای ایرج امبش : ۱۷ رأی
آقای صبحان صائمی : ۱۷ رأی
آقای غلام ترشیزی : ۱۳ رأی
آقای منصور کیا : ۱۰ رأی

………………………………………………

آقایان از راست به چب: سعید قدسی، ایرج امبش، و غلام ترشیزی. خانم ها از راست به چپ: ماه منظر معانی، ناهید قادری و منیژه حسنی

آقایان از راست به چب: سعید قدسی، ایرج امبش، و غلام ترشیزی. خانم ها از راست به چپ: ماه منظر معانی، ناهید قادری و منیژه حسنی

در تاریخ ۸ ماه جون ۲۰۱۵ مجمع عمومی سالیانه کانون دوستداران فرهنگ ایران با موفقیت برگزار شد و انتخابات کانون در فضائی آرام و دوستانه برگزار گردید. نتیجه انتخابات به ترتیب زیر اعلام گردید: خانم ها ناهید قادری، منیژه حسنی، آقایان سعید قدسی، ایرج امبش و غلام ترشیزی بعنوان ۵ عضو اصلی هیئت مدیره و خانم ها ماه منظر معانی و شکوفه وکیلی بعنوان دو عضو علی البدل 

هیئت مدیره کانون در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵

هیئت مدیره کانون دوره (۲۰۱۴/۲۰۱۵) کانون دوستداران فرهنگ ایران دوشنبه ۲۳ ماه ژوئن ۲۰۱۴ برابر با دوم تیرماه ۱۳۹۳ انتخابات کانون دوستداران فرهنگ ایران در محل دبیرستان جیمزمدیسن برگزار شد. ۵ عضو اصلی انتخاب شده عبارتند از خانم ها آتی وکیلی، زهره معانی، منیژه حسنی، و آقایان فرشید مقیمی و مجتبی مشعشعی. ۲ عضو علی البدل انتخاب شده آقایان بهرام زندی و غلام ترشیزی میباشند

………………..

 در غروب دوشنبه 8 جولای 2013 انتخابات هیئت مدیره کانون برگزار شد و بهرام زندی - غلام عباسی - سوسن میردامادی- فرامرز رفیعی و منصور امین زاده بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند


در غروب دوشنبه 8 جولای 2013 انتخابات هیئت مدیره کانون برگزار شد و بهرام زندی – غلام عباسی – سوسن میردامادی- فرامرز رفیعی و منصور امین زاده بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند