ویدیوی برنامه های کانون در سال ۲۰۲۱

برنامه های کانون در آپریل دوهزار وبیست ویک

 

شادیار عمرانی – ۵ آپریل ۲۰۲۱ – جنبش های اعتراضی در خاور میانه

برنامه های کانون در مارس دوهزار وبیست ویک

دکتر ماندانا زندیان – دوشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۱ – نقش زنان داستان نویس در تحولات داستان مدرن فارسی

جشن نوروز کانون – ۲۲ مارچ ۲۰۲۱- موسیقی و تاریخ مختصر نوروز

دکترشهرزاد مجاب – دوشنبه ۱۵ مارچ ۲۰۲۱- جهانی دگرم آرزوست

نرگس محمدی – دوشنبه ۸ مارچ ۲۰۲۱- زنان، فقر وخشونت

پروانه حسینی – دوشنبه ۱ مارچ ۲۰۲۱- کنترل جامعه با مرز بندی جنسی و جنسیتی

برنامه های کانون در فوریه دوهزار وبیست ویک

دکتر شهین نوائی- دوشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۱- قتلهای ناموسی

محمد امینی -دوشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۲۱ – در باره چگونگی انقلاب ۵۷ و تاثیر روند آن در جامعه

دکتر مهدی نوربخش – ۸ فوریه ۲۰۲۱ – چرا باید مذاکره کرد ؟

 دکتر صدیقه وسمقی – ۷ فوریه ۲۰۲۱- حجاب، شریعت و عرف

 دکتر فاطمه کشاورز – ۱ فوریه ۲۰۲۱ – حافظ شیرازی آسمان نورد خرابات شعر

برنامه های کانون در ژانویه دوهزار وبیست ویک

سیامک دهقانپور – ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ – چا لش های کار رسانه ای برای ژورنالیست های ایرانی در خارج از کشور

دکتر شکوفه سخی – ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ – پدیده زندانی شدن و حبس خانگی

دکتر رضا قرشی- ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱- مشکلات اقتصادی ایران

دکتر محمد اقتداری -۴ ژانویه ۲۰۲۱- اروپا در قرون وسطی