ویدیوی برنامه های کانون در سال ۲۰۲۱

برنامه های کانون در ماه می دوهزار وبیست ویک

دکتر علی افشاری – دوشنبه ۱۴ جون ۲۰۲۱ – انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران

Ann Wagner Speech – US Slavery: Foundation of America’s Development – May 31, 2021

دکتر علی اکبر مهدی – دوشنبه ۲۴ می ۲۰۲۱ – تغییرات سیاسی در رابطه ایران و امریکا و تاثیر احتمالی آن

روبن مارکاریان – دوشنبه ۱۷ می ۲۰۲۱ – موقعیت طبقه کارگر ایران

دکتر گودرز اقتداری -دوشنبه ۱۰ می ۲۰۲۱ – انباشت دیجیتال -هرم های نوین سرمایه داری در فضای سایبری

علی محمد اسکندری جو – ۳ می ۲۰۲۱- هفتادمین سالگشت انتحار کایروتیک نویسنده بوف کور – صادق هدایت

برنامه های کانون در آپریل دوهزار وبیست ویک

بهرام رحمانی – ۱۹ آپریل ۲۰۲۱- کابوس های رجب اردوغان ریئس جمهور ترکیه

پرتو نوری علا – ۱۲ آپریل ۲۰۲۱ – سیمین دانشور

شادیار عمرانی – ۵ آپریل ۲۰۲۱ – جنبش های اعتراضی در خاور میانه

برنامه های کانون در مارس دوهزار وبیست ویک

دکتر ماندانا زندیان – دوشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۱ – نقش زنان داستان نویس در تحولات داستان مدرن فارسی

جشن نوروز کانون – ۲۲ مارچ ۲۰۲۱- موسیقی و تاریخ مختصر نوروز

دکترشهرزاد مجاب – دوشنبه ۱۵ مارچ ۲۰۲۱- جهانی دگرم آرزوست

نرگس محمدی – دوشنبه ۸ مارچ ۲۰۲۱- زنان، فقر وخشونت

پروانه حسینی – دوشنبه ۱ مارچ ۲۰۲۱- کنترل جامعه با مرز بندی جنسی و جنسیتی

برنامه های کانون در فوریه دوهزار وبیست ویک

دکتر شهین نوائی- دوشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۱- قتلهای ناموسی

محمد امینی -دوشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۲۱ – در باره چگونگی انقلاب ۵۷ و تاثیر روند آن در جامعه

دکتر مهدی نوربخش – ۸ فوریه ۲۰۲۱ – چرا باید مذاکره کرد ؟

 دکتر صدیقه وسمقی – ۷ فوریه ۲۰۲۱- حجاب، شریعت و عرف

 دکتر فاطمه کشاورز – ۱ فوریه ۲۰۲۱ – حافظ شیرازی آسمان نورد خرابات شعر

برنامه های کانون در ژانویه دوهزار وبیست ویک

سیامک دهقانپور – ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ – چا لش های کار رسانه ای برای ژورنالیست های ایرانی در خارج از کشور

دکتر شکوفه سخی – ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ – پدیده زندانی شدن و حبس خانگی

دکتر رضا قرشی- ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱- مشکلات اقتصادی ایران

دکتر محمد اقتداری -۴ ژانویه ۲۰۲۱- اروپا در قرون وسطی