ویدیوی برنامه های کانون در سال ۲۰۲۱

برنامه های کانون در ماه نوامبر دوهزار وبیست ویک

ویدئوی سخنرانی رضا قرشی- مشکلات اقتصادی دولت جدید ایران- دو شنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱
ویدئوی سخنرانی حامد فرمند- جایگاه کودکان در جنبش دادخواهی – ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱- کانون دوستداران فرهنگ ایران
ویدئوی سخنرانی گلاره بصیری- تاب آوری اجتماعی – کانون دوستداران فرهنگ ایران- چهار شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱-
ویدئوی سخنرانی دکتر قاسم شعله سعدی- در وضعیت حساس و اضطراری امروز ایران چه باید کرد؟- دو شنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۱- کانون دوستداران فرهنگ ایران
کانون دوستداران فرهنگ ایران- دو شنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۱- رضا فانی یزدی- نئولیبرالیسم و پیامدهای آن در زندگی زحمتکشان

برنامه های کانون در ماه اکتبر دوهزار وبیست ویک

برنامه روابط عمومی کانون چهار شنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱ – لادن میرباقری – موضوع سخنرانی: مسائل مهاجرت
کانون دوستداران فرهنگ – دو شنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱- علی محمد اسکندری جو- نیچه فیلسوف خطرناک
دو شنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱- یرواند آبراهیمیان- بحران نفت در ایران: از ملی گرایی تا کودئا به انگلیسی

جلسه گفتگو و شنود در باره فیلم مستند «بودن و دیدن » در مورد زندگی مریم زندی عکاس
زندگی و اشعار محمد رضا عالی پیام به همراه کلیپ ویدیویی سخنران: فرهنگ روستایی

برنامه های کانون در ماه سپتامبر دوهزار وبیست ویک

شادیار عمرانی- اعتصاب کارگران شرکت نفت، پیدایش و چشم انداز- دوشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱
روابط عمومی کانون چهار شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ – مسائل مالیاتی برای مهاجرین- دکتر محمد اقتداری
محمد امینی- دوشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱- فراز و فرود رضا شاه
دکتر مصطفی دانش- دو شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱- افغانستان، فریب و فرار
فریفته امام قرشی- چهارشنبه ۸ سپتامبر- افسردگی در بین مهاجرین

برنامه های کانون در ماه اوت دوهزار وبیست ویک

دکتر محمد باقر باقری- دوشنبه ۲۳ اوت- چرا و چگونه باید اصول درست اندیشیدن را آموخت؟
علی سجادی- دوشنبه ۱۶ اوت- اشغال نظامی ایران در تابستان ۱۳۲۰
عزت مصلی نژاد- چهار شنبه ۱۱ اوت- حقوق بشر در ازنای تاریخ
بزرگداشت زنده یاد دکتر اسماعیل خوئی- دو شنبه ۹ اوت- صمصام کشفی
دکتر مرتضی محیط- سوم اوت- جهان به کدام سو میرود؟

برنامه های کانون در ماه ژوئیه دوهزار وبیست ویک

غلام ترشیزی- چهار شنبه ۲۸ ژوئیه- تلفن های هوشمند

طاهره شیخ الاسلام- دوشنبه ۲۶ ژوئیه- اسارت در فرهنگ

ایقان شهیدی- دوشنبه ۱۹ ژوئیه- دلایل فشارهای اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی بر هموطنان بهائی

خانم فریفته امام قرشی- چهار شنبه ۱۴ ژوئیه- مشکلات عاطفی مهاجرین

خانم نیره انصاری- دوشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۱- نافرمانی مدنی

خانم لادن بازرگان- دوشنبه ۵ ژوئیه ۲۰۲۱- سکولاریسم

برنامه های کانون در ماه جون دوهزار وبیست ویک

دکتر کورش عرفانی – دوشنبه ۲۱ جون ۲۰۲۱ – چشم پوشی موقت از دمکراسی برای نجات ایران

دکتر علی افشاری – دوشنبه ۱۴ جون ۲۰۲۱ – انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران

برنامه های کانون در ماه می دوهزار وبیست ویک

Ann Wagner Speech – US Slavery: Foundation of America’s Development – May 31, 2021

دکتر علی اکبر مهدی – دوشنبه ۲۴ می ۲۰۲۱ – تغییرات سیاسی در رابطه ایران و امریکا و تاثیر احتمالی آن

روبن مارکاریان – دوشنبه ۱۷ می ۲۰۲۱ – موقعیت طبقه کارگر ایران

دکتر گودرز اقتداری -دوشنبه ۱۰ می ۲۰۲۱ – انباشت دیجیتال -هرم های نوین سرمایه داری در فضای سایبری

علی محمد اسکندری جو – ۳ می ۲۰۲۱- هفتادمین سالگشت انتحار کایروتیک نویسنده بوف کور – صادق هدایت

برنامه های کانون در آپریل دوهزار وبیست ویک

بهرام رحمانی – ۱۹ آپریل ۲۰۲۱- کابوس های رجب اردوغان ریئس جمهور ترکیه

پرتو نوری علا – ۱۲ آپریل ۲۰۲۱ – سیمین دانشور

شادیار عمرانی – ۵ آپریل ۲۰۲۱ – جنبش های اعتراضی در خاور میانه

برنامه های کانون در مارس دوهزار وبیست ویک

دکتر ماندانا زندیان – دوشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۱ – نقش زنان داستان نویس در تحولات داستان مدرن فارسی

جشن نوروز کانون – ۲۲ مارچ ۲۰۲۱- موسیقی و تاریخ مختصر نوروز

دکترشهرزاد مجاب – دوشنبه ۱۵ مارچ ۲۰۲۱- جهانی دگرم آرزوست

نرگس محمدی – دوشنبه ۸ مارچ ۲۰۲۱- زنان، فقر وخشونت

پروانه حسینی – دوشنبه ۱ مارچ ۲۰۲۱- کنترل جامعه با مرز بندی جنسی و جنسیتی

برنامه های کانون در فوریه دوهزار وبیست ویک

دکتر شهین نوائی- دوشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۱- قتلهای ناموسی

محمد امینی -دوشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۲۱ – در باره چگونگی انقلاب ۵۷ و تاثیر روند آن در جامعه

دکتر مهدی نوربخش – ۸ فوریه ۲۰۲۱ – چرا باید مذاکره کرد ؟

 دکتر صدیقه وسمقی – ۷ فوریه ۲۰۲۱- حجاب، شریعت و عرف

 دکتر فاطمه کشاورز – ۱ فوریه ۲۰۲۱ – حافظ شیرازی آسمان نورد خرابات شعر

برنامه های کانون در ژانویه دوهزار وبیست ویک

سیامک دهقانپور – ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ – چا لش های کار رسانه ای برای ژورنالیست های ایرانی در خارج از کشور

دکتر شکوفه سخی – ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ – پدیده زندانی شدن و حبس خانگی

دکتر رضا قرشی- ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱- مشکلات اقتصادی ایران

دکتر محمد اقتداری -۴ ژانویه ۲۰۲۱- اروپا در قرون وسطی