آرشیو ویدئوهای کانون ۲۰۲۲

برنامه های کانون در ماه ژوئن ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانی دکتر محمد برقعی- دو شنبه ۶ ژوئن ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی:  تصوف و عرفان: پیدایش، تحول در زمان، رابطه با امروز ایران

برنامه های کانون در ماه مه ۲۰۲۲

ویديوی سخنرانی تراب ثالث- دو شنبه ۲ مه ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: روز اول ماه مه و موقعیت طبقه کارگر ایران
ویديوی سخنرانی نیکولا گرجستانی- دو شنبه ۹ مه ۲۰۲۲-  موضوع سخنرانی: Legacies of Mohammad Mossadegh in Iran and Zviad  Gamsakhurdia in Georgia
ویديوی سخنرانی فرهنگ روستایی- دو شنبه ۱۶ مه ۲۰۲۲-  موضوع سخنرانی: صنایع « آرایه های » شعر فارسی
ویديوی سخنرانی دکتر گودرز اقتداری- دو شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۲-  موضوع سخنرانی: نقش چین در “بازی” مابین ایران و امریکا

برنامه های کانون در ماه آوریل ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانی مهران مصطفوی- دوشنبه ۲۵ آوریل ۲۰۲۲- بحران هسته ای و ریشه ها
ویدئوی سخنرانی دکتر الهه امانی- دوشنبه ۱۸ آوریل ۲۰۲۲- کودک همسری
  ویدئوی سخنرانی دکتر مرتضی محیط- دوشنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۲- درباره بحران اوکراین
ویدئوی سخنرانی جهانگیر گلزار- دوشنبه ۴ آوریل ۲۰۲۲- اعتیاد محور بسیاری از معضلات ایران

برنامه های کانون در ماه مارس ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانیدو شنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۲- ژاله وفا
چگونه بدهی و دخالت های دولت نا کارآمد صندوق های بازنشستگی را به خطر انداخته است؟

ویدئوی دو شنبه ۲۱ مارس ۲۰۲۲- برنامه جشن نوروز   
ویدئوی سخنرانیدو شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۲- دکتر فریده کیومهر-نه به خشونت و نه به اسلحه
ویدئوی سخنرانی– بزرگداشت روز جهانی زن- چهار شنیه ۹ مارس ۲۰۲۲
ویدئوی سخنرانی – دو شنبه ۷ مارس ۲۰۲۲- صدف ملکی
مشکلات جامعهٔ ال‌ جی بی تی کيو آی فارسی زبان در خارج از ایرا
ن

برنامه های کانون در ماه فوریه ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانی بهرام رحمانی- دو شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۲- کمون پاریس و بدیل های کمون در عصر حاضر
ویدئوی سخنرانی دوشنبه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲- دکتر آرش و کامیار علایی- مروری بر تاریخچه و وضعیت ایدز در ایران
دو شنبه ۱۴ فوریه ۲۰۲۲- دکتر مراد اقبال
Some Perspectives on Water and security in the Near East. With special emphasis on Iran and Earth-generated water
کانون دوستداران فرهنگ ایران- دوشنبه ۷ فوریه ۲۰۲۲- دکتر ایرج قهرمانلو- شرایط تاریخی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ایران در دوران پهلوی ها و دلایل سقوط پهلوی

برنامه های کانون در ماه ژانویه ۲۰۲۲

کانون دوستدا ان فرهنگ ایران- دو شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲- دکتر عزت مصلی نژاد- جباریت پیگیر و کشتار همگانی سال ۶۷ در ایران
کانون دوستداران فرهنگ ایران- دو شنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲- بیژن باران- مروری بر تاریخ ایران از صفویه تا آغاز جمهوری اسلامی بخش ۴ از ۵
کانون دوستداران فرهنگ ایران- ویدیوی مراد ویسی- دو شنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲- مافیای قدرت در ایران و نقش امام جمعه ها در نظام ولایت فقیه
ویديوی سخنرانی حمید اکبری – دوشنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲- ما کیستیم؟ نظریه ای درجهت بازشناسی ایرانیان خارج کشور به عنوان ایرانیان جهانی از کاظم زاده ایرانشهر تا گلشیفته فراهانی