ویدئوی سخنرانی های کانون در سال ۲۰۲۰

جناح بندی های درون حکومتی – مهدی فتا پور – دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰

*********************************************

در ستایش انقلاب -دکتر محمد برقعی -۱۲ اکتبر دوهزار و بیست  

**********************************************

مفهوم استقلال و گفتمان غرب ستیزانه، ۵ اکتبر دوهزار و بیست – دکتر کاظم علمداری

*******************************************

کتاب « مادی نمره بیست» خاطراتی است از نحوه زندگی خانه های تیمی چریکهای فدایی خلق-مریم سطوت ۲۸ سپتامبر دوهزار و بیست

*******************************************

خویشاوندی تاریخی در فراسوی مرزهای زمان و مکان- دکتر شهلا طالبی- ۲۱ سپتامبر دوهزار و بیست

******************************************

توازن قدرت در جهان و خاورمیانه ودورنمای تفاهم وتقابل، نقش انتخابات امریکا-علی شاکری-۱۴ سپتامبر دوهزار و بیست

******************************************

نگاهی به برده داری در امریکا و عواقب آن- سعید ضرابیان – ۳۱ اگست دوهزار و بیست

******************************************

خشونت های ناموسی در ایران ، فرضیه های نظری و راه کارهای عملی-مهرداد درویش پور- ۲۴ اگست دو هزار وبیست

******************************************

بحران کرونا و تشدید نابرابری جنسیتی- الهه امانی ۱۷ اگست دوهزار و بیست 

******************************************

کرونا وسیاست – دکتر مسعود نقره کار – ۱۰ اگست دوهزار وبیست

***********************************************************

8/3/20 رابطه حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی در ساختار جمهوری اسلامی در آئینه ورزش زنان- پروانه حسینی 

8/3/20 رابطه حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی در ساختار جمهوری اسلامی در آئینه ورزش زنان- پرسش و پاسخ 

*****************************************************

بایدن یا ترامپ، برنده کیست؟ کدام به سود ایران است؟- دکتر مهدی نوربخش-۲۷ جولای دوهزار وبیست

********************************************

 اثرات اقتصاد کلان کووید ۱۹ بر مناطق مختلف جهان-۲۰ جولای دوهزار وبیست-دکتر ناهید کلباسی

********************************************

ما از خود چه چیزی باقی میگذا ریم ؟ ناصر رحمانی نژاد- ۱۳ جولای دوهزار وبیست

ما از خود چه چیزی باقی میگذا ریم ؟ ناصر رحمانی نژاد- پرسش و پاسخ

*****************************************************

موقعیت شغلی و امنیت کارگران در دوران بحران کرونایی-۶ جولای دوهزار و بیست- امیر جواهری لنگرودی

موقعیت شغلی و امنیت کارگران در دوران بحران کرونایی-۶ جولای۲۰۲۰-پرسش و پاسخ

************************************

 بی خانمانی درامریکا در دوران کوید نوزده- ارس جیزان- ۲۹ جون دوهزار وبیست

************************************

سخنان خانم فریفته امام قرشی عضو هیات مدیره کانون   – ۸ جون دوهزار وبیست

معرفی سخنران ۸ جون دوهزار وبیست: دکتر سوتلانا راوندی- فدایی

ایرانیان مهاجر در روسیه – چکونه شکل گرفت، توسعه یافت و تحت تاثیر تبعید و سرکوب دوران استالین قرار گرفت هشتم جون دوهزار وبیست -دکتر راوندی-فدایی 

**********************************************

نسخه علمی داستان آفرینش: راهی برای اصلاح اسلام- دکترالهیار کنگرلو-اول جون دوهزار وبیست 

**********************************************

سرنوشت برجام با توجه به تاثیر احتمالی کوید نوزده – ۲۵ می دوهزار و بیست-دکتر بیات

*********************************************

ویروس کرونا جهان را چگونه بطور دائمی تغییر خواهد داد-دکتر فرشید مقیمی-۱۸ می دوهزار و بیست- معرفی سخنران ۴ دقیقه اول- به علت اشکال تکنیکی ۳ دقیقه اخرربطی به سخنرانی ندارد 

ویروس کرونا جهان را چگونه بطور دائمی تغییر خواهد داد-دکتر فرشید مقیمی-۱۸ می دوهزار و بیست- سخنرانی و پرسش و پاسخ

***********************************************

دین در آینده ایران سکولار- دکتر احمد صدری- ۱۱ می دوهزار و بیست- بطور مجازی

*************************************************

نگرش علمی و سیر تکامل آن- جمشید جمشیدی ۴ می دوهزار وبیست- جلسه مجازی

*******************************************

عوامل پیشرفت اروپای مدرن بخش ۱ از ۲ – گروه مطالعاتی تاریخ پژوهان- فریبا و هادی راد و فرشید مقیمی- ۲۴ فوریه  دو هزار و بیست

عوامل پیشرفت اروپای مدرن بخش ۲ از ۲ – گروه مطالعاتی تاریخ پژوهان- فریبا و هادی راد و فرشید مقیمی- ۲۴ فوریه دوهزار و بیست

عوامل پیشرفت اروپای مدرن بخش ۱ از ۲ – پرسش و پاسخ – فریبا و هادی راد و فرشید مقیمی

عوامل پیشرفت اروپای مدرن بخش ۲ از ۲ – پرسش و پاسخ – فریبا و هادی راد و فرشید مقیمی

********************************************

کالبد شکافی آماری انتخابات از انقلاب تا امروز-مهرزاد بروجردی- ۱۰ فوریه دوهزار و بیست

کالبد شکافی آماری انتخابات از انقلاب تا امروز-پرسش و پاسخ ۱ از ۲- ۱۰ فوریه دوهزار و بیست

کالبد شکافی آماری انتخابات از انقلاب تا امروز-پرسش و پاسخ ۲ از ۲- ۱۰ فوریه دوهزار و بیست

*****************************************

اشاره به سه روند تکنولوژیک آینده و توانهای موجود اقتصادی کشورهای امریکا، چین و اروپا-بخش یک ازدو- سعید ضرابیان- ۳ فوریه دوهزار و بیست

اشاره به ۳ روند تکنولوژیک آینده و توانهای موجود اقتصادی کشورهای امریکا، چین و اروپا-بخش دو از دو

اشاره به ۳ روند تکنولوژیک آینده و توانهای موجود اقتصادی کشورهای امریکا، چین و اروپا-پرسش و پاسخ یک از دو

اشاره به ۳ روند تکنولوژیک آینده و توانهای موجود اقتصادی کشورهای امریکا، چین و اروپا-پرسش و پاسخ دو از دو

***************************************

ویدیوی سخنرانی احسان عابدی، سخنرانی، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۰ ، روستا هراسی در ادبیات داستانی ایران و تاثیر چپها و جنبشهای آزادیخواهانه بر آن

روستا هراسی در ادبیات داستانی ایران و تاثیر چپها و جنبشهای آزادیخواهانه برآن- پرسش پاسخ ۱ از دو

روستا هراسی در ادبیات داستانی ایران و تاثیر چپها و جنبشهای آزادیخواهانه برآن- پرسش پاسخ ۲ از دو

************************************

ویدئوی سخنرانی دکتر بیژن باران، بخش اول سخنرانی، ۱۳ ٰژانویه ۲۰۲۰، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا

ویدئوی سخنرانی دکتر بیژن باران، بخش دوم سخنرانی، ۱۳ ٰژانویه ۲۰۲۰، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا

ویدئوی سخنرانی دکتر بیژن باران، بخش اول پرسش و پاسخ، ۱۳ ٰژانویه ۲۰۲۰، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا

ویدئوی سخنرانی دکتر بیژن باران، بخش دوم پرسش و پاسخ، ۱۳ ٰژانویه ۲۰۲۰، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا