آٰرشیو ویدئوهای ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه دسامبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه نوامبر ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی دکتر مرتضی محیط- موضوع: تاریخچه اشغال فلسطین-۲۷ نوامبر ۲۰۲۳
ویدیوی سخنرانی شاهرخ بهزادی- مقایسه روند توسعه اقتصادی و اجتماعی بین ایران و کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس – دوشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳
ویدئوی سخنرانی – شهرام ارشدنژاد – موضوع سخنرانی: فلسفه قانون در سنت ایرانی- دوشنبه ۶ نوامبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه اکتبر ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی دکتر فرهاد ثابتان- موضوع: کمپین داستان ما یکی است – دوشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳
ویدئوی سخنرانی حوری قره داغی- موضوع: بررسی قراردادهای نفت و گاز ایران در دوران معاصر- ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳
ویدیوی سخنرانی ارغوان شمس آرا – دوشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: لزوم به رسمیت شناختن برابری حقوق جامعه  کوییر ایران در چشم انداز خیزش انقلابی ژینا
ویدئوی سخنرانی تراب ثالث – موضوع سخنرانی: وظایف افراد و نیروهای مترقی در قبال خیزش های جاری در ایران
ویدئوی سخنرانی الاهه امانی – مدیریت موثر تنش ها در فعالیتهای گروهی و نهادی جامعه مدنی- ۲ اکتبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه سپتامبر ۲۰۲۳

ویدیوی سخنرانی دکتر شهلا طالبی- موضوع سخنرانی: انقلاب و خیزش ژینا(مهسا) امینی- دوشنبه ۲۵ سپتامبر۲۰۲۳
ویدیوی سخنرانی الاهه امانی- جنبش انقلابی زن زندگی آزادی دستاورد ها و چالش ها- دوشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی امیر جواهری لنگرودی– دوشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳-موضوع سخنرانی: چهار دهه حاکمیت اسلامی؛ سرکوب ها و اعدام ها و مقاومت مردم در برابر نظام و وظایف ما در خارج کشور

برنامه های کانون در ماه اگوست ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی یاسمین میظر- برنامه دوشنبه ۲۸ اگوست ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: دلایل فروکش کردن جنبش زن ، زندگی ، آزادی
ویدئوی سخنرانی دکتر هادی زمانی – دوشنبه ۲۱ اگوست ۲۰۲۳- توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی ، کدام مقدم است؟ تجربه ایران
ویدئوی سخنرانی دکتر سیاوش رنجبر دائمی- ۱۴ اگوست ۲۰۲۳- هفتادمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد–نقش و اهمیت برنامه های رادیو تهران
ویدئوی سخنرانی دکتر مهرداد درویش پور– دوشنبه ۷ اگوست ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: چرا راست افراطی تهدیدی جدی علیه دموکراسی در ایران و جهان است ؟

برنامه های کانون در ماه ژوئیه ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی دکتر حمید یگانه– موضوع سخنرانی: فرهنگ گفتاری و آثار آن در توسعه نیافتگی جامعه ایران
ویدئوی سخنرانی محمد رضا شالگونی- ۲۴ جولای ۲۰۲۳- موضوع: بحثی در مورد ضرورت سوسیالیسم دمکراتیک
Clip video Dr. Manijeh Moradian- July 17, 2023- Topic: Iranian Diasporic Feminist Uprising in particular Feminists for Jina
ویدئوی سخنرانی رضا فانی یزدی ـ دوشنبه ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: آینده جنبش اعتراضی و انقلابی در ایران
برنامه های کانون در ماه ژوئن ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی دکتر مریم دادخواه- دوشنبه ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: شیوه غذایی سالم برای جهانی سالم
ویدئوی سخنرانی دکتر زهره زرنگار- دوشنبه ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: آسیب‌های دوران کودکی، انواع، پیامدها، روش‌های پیشگیری و درمانی آنها با دیدگاه دانش رشد مغز
ویدئوی سخنرانی دکتر گودرز اقتداری- دوشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی:جنبش زن زندگی آزادی و برابری زنان بخشی از مبارزه طبقاتی وعدالتخواهانه است؟

برنامه های کانون در ماه مه ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی جهانگیر گلزار- دوشنبه ۲۲ مه ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: جنبش آزادیخواهی و نقش و جایگاه زنان در حال و آینده ایران
ویدئوی سخنرانی اردشیر لطفعلیان- دوشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: زندگی و کارهای ملک الشعرای بهار
ویدئوی سخنرانی شهین منشی پور- دوشنبه ۸ مه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی:چیدن مو به عنوان یک حرکت انقلابی از طرف زنان معترض ایران : تاریخچه و عملکرد آن
ویدئوی سخنرانی بهرنگ زندی- دوشنبه ۱ مه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: پیوند جنبش زن، زندگی با جنبش کارگری: چرا این دو جنبش به یکدیگر نیاز دارند؟

برنامه های کانون در ماه آوریل ۲۰۲۳

ویدئوی بزرگداشت شادروان محمد برقعی- دوشنبه ۲۴ آوریل ۲۰۲۳ – کانون دوستداران فرهنگ ایران
ویدئوی سخنرانی ژاله وفا- دوشنبه ۱۷ آوریل ۲۰۲۳- موضوع: اهداف و روشها و مراحل جنبش مردم ایران
ویدئوی سخنرانی عزت مصلی نژاد- دوشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: زن و حقوق بشر زنان در ایران
ویدئوی سخنرانی بهرام رحمانی – دوشنبه ۳ آوریل ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: مبارزه زنان ایران از انقلاب مشروطیت تا به امروز

برنامه های کانون در ماه مارس ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی دکتر شهرزاد مجاب- دوشنبه ۲۷ مارس ۲۰۲۳-موضوع: ماهیت و اهمیت مبارزه کنونی
ویدئوی سخنرانی دکتر رضا قرشی- دوشنبه ۱۳ مارس ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: ابعاد و نتایج محتمل اقتصادی خیزش های اخیر
ویدئوی سخنرانی دکتر نیره انصاری- دوشنبه ۶ مارس ۲۰۲۳– موضوع سخنرانی: زنان و رهبریت انقلاب حق( با اشاره به تاریخچه ۸ مارس روز بین المللی زنان)

برنامه های کانون در ماه فوریه ۲۰۲۳


ویدئوی سخنرانی دکتر قاسم شعله سعدی- ۲۷ فوریه ۲-۲۳- موضوع: آیا انقلاب بدون پیروزی به پیروزی می رسد؟
ویدئوی سخنرانی دکتر کامیار و آرش علایی- ۱۳ فوریه ۲۰۲۳- موضوع: نحوه برخورد حکومت با ارائه دهندگان خدمات سلامتی و معترضان
ویدئوی سخنرانی مهدی فتاپور- ۶ فوریه ۲۰۲۳- موضوع: جنبش زن، زندگی، آزادی و چشم اندازهای پیشرو

برنامه های کانون در ماه ژانویه ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی عباس مختار زاده- دوشنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: جشن سده
ویدئوی سخنرانی شیرین پایدار دوشنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: اندیشه های فیلسوفان بزرگ در مورد زن
ویدئوی سخنرانی مهرداد درویش پور- دوشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: جنبش زن، زندگی ، آزادی و اهمیت فمینیزه کردن سیاست در ایران

ویدئوی سخنرانی شادیار عمرانی/بهرنگ زندی- دوشنبه ۹ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع: پیوند جنبش زنان و جنبش تسخیرشهری
ویدئوی سخنرانی حسین ملکی- دوشنبه ۲ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع: تاثیر محاکمه حمید نوری در مبارزه علیه جمهوری
اسلامی

برنامه های کانون در ماه مارس ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه آوریل ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه مه ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه ژوئن ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه ژوئیه ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه اوت ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه سپتامبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه اکتبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه نوامبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه دسامبر ۲۰۲۳

************************************************************************************************