آٰرشیو ویدئوهای ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه مه ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی جهانگیر گلزار- دوشنبه ۲۲ مه ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: جنبش آزادیخواهی و نقش و جایگاه زنان در حال و آینده ایران
ویدئوی سخنرانی اردشیر لطفعلیان- دوشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: زندگی و کارهای ملک الشعرای بهار
ویدئوی سخنرانی شهین منشی پور- دوشنبه ۸ مه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی:چیدن مو به عنوان یک حرکت انقلابی از طرف زنان معترض ایران : تاریخچه و عملکرد آن
ویدئوی سخنرانی بهرنگ زندی- دوشنبه ۱ مه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: پیوند جنبش زن، زندگی با جنبش کارگری: چرا این دو جنبش به یکدیگر نیاز دارند؟

برنامه های کانون در ماه آوریل ۲۰۲۳

ویدئوی بزرگداشت شادروان محمد برقعی- دوشنبه ۲۴ آوریل ۲۰۲۳ – کانون دوستداران فرهنگ ایران
ویدئوی سخنرانی ژاله وفا- دوشنبه ۱۷ آوریل ۲۰۲۳- موضوع: اهداف و روشها و مراحل جنبش مردم ایران
ویدئوی سخنرانی عزت مصلی نژاد- دوشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: زن و حقوق بشر زنان در ایران
ویدئوی سخنرانی بهرام رحمانی – دوشنبه ۳ آوریل ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: مبارزه زنان ایران از انقلاب مشروطیت تا به امروز

برنامه های کانون در ماه مارس ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی دکتر شهرزاد مجاب- دوشنبه ۲۷ مارس ۲۰۲۳-موضوع: ماهیت و اهمیت مبارزه کنونی
ویدئوی سخنرانی دکتر رضا قرشی- دوشنبه ۱۳ مارس ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: ابعاد و نتایج محتمل اقتصادی خیزش های اخیر
ویدئوی سخنرانی دکتر نیره انصاری- دوشنبه ۶ مارس ۲۰۲۳– موضوع سخنرانی: زنان و رهبریت انقلاب حق( با اشاره به تاریخچه ۸ مارس روز بین المللی زنان)

برنامه های کانون در ماه فوریه ۲۰۲۳


ویدئوی سخنرانی دکتر قاسم شعله سعدی- ۲۷ فوریه ۲-۲۳- موضوع: آیا انقلاب بدون پیروزی به پیروزی می رسد؟
ویدئوی سخنرانی دکتر کامیار و آرش علایی- ۱۳ فوریه ۲۰۲۳- موضوع: نحوه برخورد حکومت با ارائه دهندگان خدمات سلامتی و معترضان
ویدئوی سخنرانی مهدی فتاپور- ۶ فوریه ۲۰۲۳- موضوع: جنبش زن، زندگی، آزادی و چشم اندازهای پیشرو

برنامه های کانون در ماه ژانویه ۲۰۲۳

ویدئوی سخنرانی عباس مختار زاده- دوشنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: جشن سده
ویدئوی سخنرانی شیرین پایدار دوشنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ – موضوع سخنرانی: اندیشه های فیلسوفان بزرگ در مورد زن
ویدئوی سخنرانی مهرداد درویش پور- دوشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع سخنرانی: جنبش زن، زندگی ، آزادی و اهمیت فمینیزه کردن سیاست در ایران

ویدئوی سخنرانی شادیار عمرانی/بهرنگ زندی- دوشنبه ۹ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع: پیوند جنبش زنان و جنبش تسخیرشهری
ویدئوی سخنرانی حسین ملکی- دوشنبه ۲ ژانویه ۲۰۲۳- موضوع: تاثیر محاکمه حمید نوری در مبارزه علیه جمهوری
اسلامی

برنامه های کانون در ماه مارس ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه آوریل ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه مه ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه ژوئن ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه ژوئیه ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه اوت ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه سپتامبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه اکتبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه نوامبر ۲۰۲۳

برنامه های کانون در ماه دسامبر ۲۰۲۳

************************************************************************************************