آرشیو ویدئوهای سال ۲۰۱۷

 

موضوع: سیاست در دوران پسا انتخابات، بخش اول سخنرانی، ۱۷ جولای ۲۰۱۷، دکتر علی افشاری

سیاست در دوران پسا انتخابات، بخش دوم سخنرانی، ۱۷ جولای ۲۰۱۷، دکتر علی افشاری

سیاست در دوران پسا انتخابات، بخش اول پرسش و پاسخ

سیاست در دوران پسا انتخابات، بخش دوم پرسش و پاسخ

 پیام تآسف برای درگذشت مریم میرزاخانی

سخنی کوتاه در مورد خانم مریم میرزاخانی

…………………………………………………………….

موضوع: مغز و شعر– چگونه یک شعر در مغز سروده، خوانده، ترجمه، فهمیده، نقد می شود؟ بخش اول 

مغز و شعر– چگونه یک شعر در مغز سروده، خوانده، ترجمه، فهمیده، نقد می شود؟ بخش دوم، ۱۰ ماه آگوست، دکتر بیژن باران

بخش پرسش و پاسخ مغز و شعر– چگونه یک شعر در مغز سروده، خوانده، ترجمه، فهمیده، نقد می شود؟ ۱۰ ماه آگوست، دکتر بیژن باران

اجرای بخش کوتاهی از ترانه بری باخ در بخش پایانی سخنرانی مغز و شعر توسط دکتر بیژن باران

…………………………………………………………………………….

مشکلات جوانان مهاجر در تقابل با جامعه امریکا، المیرا کریمی، ۳ جولای ۲۰۱۷، بخش اول

مشکلات جوانان مهاجر در تقابل با جامعه امریکا، المیرا کریمی، ۳ جولای ۲۰۱۷، بخش دوم

پرسش و پاسخ – مشکلات جوانان مهاجر در تقابل با جامعه امریکا ، بخش اول

پرسش و پاسخ – مشکلات جوانان مهاجر در تقابل با جامعه امریکا ، بخش دوم

……………………………………………………………………………………………..

گفته‌ها و ناگفته‌های پرویز صیاد، بخش اول، ۲۶ ماه جون ۲۰۱۷، پرویز صیاد

گفته های و ناگفته های پرویز صیاد، بخش دوم، ۲۶ ماه جون ۲۰۱۷، پرویز صیاد

پرسش و پاسخ گفته ها و ناگفته های پرویز صیاد، ۲۶ جون ۲۰۱۷، بخش اول

پرسش و پاسخ گفته ها و ناگفته های پرویز صیاد، ۲۶ جون ۲۰۱۷، بخش دوم

…………………………………………………………………………..

نقش بسیار موثر ولی پنهان نیروهای مذهب در دولت ترامپ، ۱۹ جون ۲۰۱۷، دکتر محمد برقعی

نقش بسیار موثر ولی پنهان نیروهای مذهبی در دولت ترامپ، ۱۹ جون ۲۰۱۷، بخش دوم سخنرانی، محمد برقعی

پرسش و پاسخ- نقش بسیار موثر ولی پنهان نیروهای مذهبی در دولت ترامپ

………………………………………………………………………………

امپراطوری آشوب، ۱۲ جون ۲۰۱۷، دکتر یونس پارسا بناب

بخش اول پرسش و پاسخ سخنرانی امپراطوری آشوب

بخش دوم پرسش و پاسخ سخنرانی امپراطوری آشوب

بخش سوم پرسش و پاسخ سخنرانی امپراطوری آشوب

…………………………………………………………….

مشکلات خانوادگی و سالارمنشی، بخش اول سخنرانی، پنجم جون ۲۰۱۷، فریفته امام قریشی

مشکلات خانوادگی و سالار منشی، بخش دوم سخنرانی، پنجم جون ۲۰۱۷، فریفته امام قریشی

بخش اول پرسش و پاسخ سخنرانی فریفته امام قریشی، پنجم جون ۲۰۱۷، فریفته امام قریشی

بخش دوم پرسش و پاسخ سخنرانی فریفته امام قریشی، پنجم جون ۲۰۱۷، فریفته امام قریشی

……………………………………………………………………………………….

جنبش فمینیستی و «روشنفکری» مرد محور، بخش اول سخنرانی، زهره خیام، ۸ مارس

جنبش فمینیستی و «روشنفکری» مرد محور، بخش دوم سخنرانی، زهره خیام، ۸ مارس

مبارزات کارگران و جنبش های اجتماعی ایران و وظایف ما در خارج از کشور، فرامرز رفیعی و امیر جواهری از طریق اسکایپ. اول ماه می ۲۰۱۷، شامل بخش اول سخنرانی، بخش دو، بخش سوم و بخش چهارم سخنرانی که لینک این ۴ بخش را در زیر مشاهده میکنید
بخش اول سخنرانی

بخش دوم سخنرانی

بخش سوم سخنرانی

بخش چهارم سخنرانی

————————————————————————————-

مبارزات زنان و احقاق حقوق آنان، ۲۴ ماه می ۲۰۱۷، فرزاد شبستری، بخش دوم سخنرانی

مبارزات زنان و احقاق حقوق آنان، ۲۴ ماه می ۲۰۱۷، فرزاد شبستری، بخش اول سخنرانی

اثر شبکه های اجتماعی در زندگی ما و کودکان، ۱۷ آوریل ۲۰۱۷، سارا فتوت بهمراه ۲ پسرش

بخش دوم سخنرانی خانم سارا فتوت

بخش پرسش و پاسخ سخنرانی خانم سارا فتوت

کوچ تاریخی کردهای خراسان و نقش آنها در دفاع از مرزهای شمال شرقی ایران، ایرج قهرمانلو، بخش اول سخنرانی

بخش دوم سخنرانی آقای ایرج قهرمانلو

بخش پرسش و پاسخ سخنرانی آقای ایرج قهرمانلو

پانزده فیلم کوتاه بیاد کیارستمی، ساخته فرید بزرگمهر، ۳ مارچ ۲۰۱۷، فرید بزرگمهر

پانزده فیلم کوتاه بیاد کیارستمی، ساخته فرید بزرگمهر، بخش دوم سخنرانی

بخش پرسش و پاسخ سخنرانی آقای فرید بزرگمهر

ارتباطات بدون خشونت/ زبان زندگی، ۶ مارچ ۲۰۱۷، منیژه صدقی حسنی

چهار ویدئوی زیر از بخش پرسش و پاسخ سخنرانی خانم منیژه صدقی حسنی تحت عنوان ارتباطات بدون خشونت/ زبان زندگی گرفته شده است

برقراری نظم در جلسات / بخشی از قسمت پرسش و پاسخ

چگونه زندگی را برای خود و دیگران غنی سازیم

بخش پرسش و پاسخ/اظهار نظرهای شرکت کنندگان

خشونت از زبان شروع میشود

بحث آزاد، وقایع امروز ایران، ۲۶ فوریه ۲۰۱۷، آغازگر بحث: محمد برقعی

ویدئوی بخش دوم بحث آزاد، ۲۶ فوریه ۲۰۱۷، محمد برقعی

داده ها و باورها، ۲۰ ماه فوریه ۲۰۱۵، غلام ترشیزی

بخش پرسش و پاسخ داده ها و باورها، ۲۰ فوریه ۲۰۱۷، غلام ترشیزی

مبارزات مردم آذربایجان پس از انقلاب اسلامی، ۱۳ ماه فوریه ۲۰۱۷، حبیب آذرسینا

مرگ خدا، نهیلیسم و هنر، ۶ ماه فوریه ۲۰۱۷، تقی مختار

لبه تیغ: میراث بازیگران زن در سینمای ایران ۳۰ ژانویه ۲۰۱۷ بخش معرفی کارگردان 

لبه تیغ: میراث بازیگران زن در سینمای ایران ۳۰ژانویه ۲۰۱۷ بخش بعد از پایان فیلم

محمدرضا شفیعی کدکنی، ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷، دکتر رضا قنادان

محمدرضا شفیعی کدکنی ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷، بخش پرسش و پاسخ، رضا قنادان

محمدرضا شفیعی کدکنی ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷، بخش سوم سخنرانی، رضا قنادان