آرشیو ویدئوهای سال ۲۰۱۳

ویدئوی سخنرانی جلیل آزادیخواه- دوشنبه ۲۶ اوت ۲۰۱۳- تاریخ ادبیات کرد
ویدئوی سخنرانی مسعود نقره کار- نقش سیاسی جاهل ها و لات ها در تاریخ معاصرایران/ و رونمائی از رمان بچه های اعماق
ویدئوی سخنرانی ساناز الستی- دوشنبه ۵ اوت ۲۰۱۳- مجازات اعدام و نقض قوانین حقوق بشر
ویدئوی سخنرانی شیرین نریمان- دوشنبه ۲۲ ژوئیه- بررسی انتخابات
ویدئوی سخنرانی فریفته امام قرشی- ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۳- تشخیص ودرمان افسردگی
ویدئوی سخنرانی احمد کاظمی موسوی – ۱۷ ژوئن ۲۰۱۳- بحران مشروعیت و تضاد دولت و ملت
“ویدئوی سخنرانی رضا قنادان – دوشنبه ۱۸ مارس ۲۰۱۳- معرفی کتاب “معنای معنا
ویدئوی سخنرانی سعید موسوی-۴ مارس ۲۰۱۳- حقوق زن در اسلام
ویدئوی سخنرانی محمد اقتداری- روابط باستانی ایران و چین
ویدئوی سخنرانی سعادت لاجوردی- فوریه ۲۰۱۳
ویدئوی سخنرانی فرامرز رفیعی- فوریه ۲۰۱۳- وضعیت جنبش کارگری در ایران
ویدئوی سخنرانی نادر مجد- ۲۰۱۳- بحث اقتصادی، تاثیر تحریمها
ویدئوی سخنرانی پارسا بناب- ۸ آوریل 2013- بحث آزاد ، اوضاع ایران و جهان
قسمت اولقسمت دوم
ویدئوی سخنرانی بهرام زندی- ۲۰۱۳- خلاصه ای از تاریخ سیاسی ایران
قسمت اولقسمت دوم
ویدئوی سخنرانی مرتض محیط- ۲۰۱۳- حمله نظامی به ایران و پیامد های آن
قسمت اولقسمت دوم
قسمت سوم
John Perkins, Lecture ۲۰۱۳-ویدئوی سخنرانی
قسمت اولقسمت دوم
ویدئوی سخنرانی محمد اعظمی- ۲۰۱۳- طاهره قره العین
قسمت اولقسمت دوم
ویدئوی سخنرانی علی شاکری- ۲۰۱۳- چرا اصلاح طلبی وتعامل گزینه ائی درست است

قسمت اولقسمت دوم
ویدئوی سخنرانی سمر تهرانی- ۲۰۱۳- مشکلات مهاجرت

قسمت اولقسمت دوم
ویدئوی سخنرانی عزت مصلی نژاد- دسامبر ۲۰۱۳
ویدئوی سخنرانی سعادت لاجوردی- دسامبر ۲۰۱۳
Sullivan- Venezuela- دسامبر ۲۰۱۳
ویدئوی سخنرانی کمال داودی- درباره کردستان- ۲۰۱۳
ویدئوی سخنرانی فرشید مقیمی- تفاوت شنیدن با گوش دادن– ۲۰۱۳
ویدئوی سخنرانی احمد ندیمی- درباره موسیقی- دسامبر ۲۰۱۳
ویدئوی سخنرانی تیموتی بیتی همراه با ازیتا مشایخی – دسامبر ۲۰۱۳- نقش سندیکاهای کارگری در گذار به دمکراسی
ویدئوی سخنرانی علیرضا کیانی – دسامبر ۳۰۱۳- جنبش دانشجوئی ایران
ویدئوی سخنرانی احمد کریمی حکاک– دسامبر ۲۰۱۳- روابط ادبی ایران و هند
ویدئوی سخنرانی سمر تهرانی- دسامبر ۲۰۱۳- هویت فردی در مقابل هویت اجتماعی