آرشیو ویدئوهای سال ۲۰۱۸

هریک مریمیم و یک عیسی داریم: سیری در فیه مافیه مولانا، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸، فاطمه کشاورز

هریک مریمیم و یک عیسی داریم: سیری در فیه مافیه مولانا، بخش دوم، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸، فاطمه کشاورز

هریک مریمیم و یک عیسی داریم: سیری در فیه مافیه مولانا، بخش پرسش و پاسخ، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸، فاطمه کشاورز

………………………………………………………………………………………………

WHY TRUMP THREATENING CONFRONTATION WITH IRAN, June 4, 2018, Gareth Porter
WHY TRUMP THREATENING CONFRONTATION WITH IRAN, Q&A Part 1,June 4, 2018, Gareth Porter
WHY TRUMP THREATENING CONFRONTATION WITH IRAN, Q&A Part 2, June 4, 2018, Gareth Porter

——————————————————————————————————————————————

مثنوی کتابی متفاوت،۳۰ آوریل ۲۰۱۸، نوید بازرگان

بخش پرسش و پاسخ مثنوی کتابی متفاوت،۳۰ آوریل ۲۰۱۸، نوید بازرگان

……………………………………………………………………………………………….

کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا، بخش اول، ۲۳ آوریل، فرشید مقیمی

کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا، بخش دوم، ۲۳ آوریل، فرشید مقیمی

کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا، بخش اول پرسش و پاسخ، ۲۳ آوریل، فرشید مقیمی

کوبا جزیره ای زیبا ٫ نزدیک ولی کم شناخته شده در امریکا، بخش دوم پرسش و پاسخ، ۲۳ آوریل، فرشید مقیمی

…………………………………………………………………………………………….

خیزش دیماه مردم اعماق، دستآوردها و درسهای آن، بخش اول، ۱۶ آوریل ۲۰۱۸، حسن حسام

خیزش دیماه مردم اعماق، دستآوردها و درسهای آن، بخش دوم، ۱۶ آوریل ۲۰۱۸، حسن حسام

خیزش دیماه مردم اعماق، دستآوردها و درسهای آن، بخش اول پرسش و پاسخ، ۱۶ آوریل ۲۰۱۸، حسن حسام

خیزش دیماه مردم اعماق، دستآوردها و درسهای آن، بخش دوم پرسش و پاسخ، ۱۶ آوریل ۲۰۱۸، حسن حسام

……………………………………………………………………………..

نظام سرمایه داری و مدیریت اقتصاد جهانی، بخش اول، نادر مجد، ۹ آوریل ۲۰۱۸ معرفی سخنران

نظام سرمایه داری و مدیریت اقتصاد جهانی، نادر مجد، ۹ آوریل ۲۰۱۸ بخش دوم

نظام سرمایه داری و مدیریت اقتصاد جهانی، نادر مجد، ۹ آوریل ۲۰۱۸بخش سوم

نظام سرمایه داری و مدیریت اقتصاد جهانی، نادر مجد، ۹ آوریل ،۲۰۱۸بخش اول پرسش و پاسخ

نظام سرمایه داری و مدیریت اقتصاد جهانی، نادر مجد، ۹ آوریل ۲۰۱۸بخش دوم پرسش و پاسخ

……………………………………………………………………………

روانشناسی گروههای سیاسی، بخش اول، دوم آوریل ۲۰۱۸، ماکان فردیس

روانشناسی گروههای سیاسی، بخش دوم، دوم آوریل ۲۰۱۸، ماکان فردیس

پرسش و پاسخ روانشناسی گروههای سیاسی، بخش اول، دوم آوریل ۲۰۱۸، ماکان فردیس

پرسش و پاسخ روانشناسی گروههای سیاسی، بخش دوم، دوم آوریل ۲۰۱۸، ماکان فردیس

…………………………………………………………………………

تاریخچه هنرنقاشی در اروپا، ۲۶ مارس ۲۰۱۶، آتی وکیلی

شعرترکی نوروز شهریار با خوانش و ترجمه دکتر پارسا، بمناسبت فرارسیدن نوروز

دکتر فرشید مقیمی شعری از عالی پیام (کارمند دعاگو) را میخواند، بمناسبت فرارسیدن نوروز

…………………………………………………………………………………

مقایسه مبارزات زنان ایران و افغانستان، ۱۹ مارس ۲۰۱۸، خدیجه بهاری

………………………………………………………………………………..

سخنرانی شهرزاد ارشدی، کارگردان فیلم رقصیدن برای تغییر، ۱۲ مارس ۲۰۱۸ بخش اول

سخنرانی شهرزاد ارشدی، کارگردان فیلم رقصیدن برای تغییر، بخش دوم، ۱۲ مارس ۲۰۱۸، بخش دوم

……………………………………………………………………………………..

چرا زنان ایرانی در اشعار خود، زن نیستند؟ ؛ بررسی جایگاه نوشتارِ زنانه در شعر امروز ایران، بخش اول، ۵ مارچ ۲۰۱۸، سپیده جدیری

چرا زنان ایرانی در اشعار خود، زن نیستند؟ ؛ بررسی جایگاه نوشتارِ زنانه در شعر امروز ایران، بخش دوم

چرا زنان ایرانی در اشعار خود، زن نیستند؟ ؛ بررسی جایگاه نوشتارِ زنانه در شعر امروز ایران، بخش پرسش و پاسخ

……………………………………………………………………………………

چه میتوان کرد؟ بعنوان جامعه ایرانی ساکن آمریکا پس از حوادث اخیر، بخش اول، ۱۲ فوریه ۲۰۱۸ علی اکبر موسوی خوئینی

چه میتوان کرد؟ بعنوان جامعه ایرانی ساکن آمریکا پس از حوادث اخیر، بخش دوم، ۱۲ فوریه ۲۰۱۸، علی اکبر موسوی خوئینی

چه میتوان کرد؟ بعنوان جامعه ایرانی ساکن آمریکا پس از حوادث اخیر، بخش سوم، ۱۲ فوریه ۲۰۱۸، علی اکبر موسوی خوئینی

چه میتوان کرد؟ بعنوان جامعه ایرانی ساکن آمریکا پس از حوادث اخیر، بخش اول پرسش و پاسخ، ۱۲ فوریه ۲۰۱۸، علی اکبر خوئینی

چه میتوان کرد؟ بعنوان جامعه ایرانی ساکن آمریکا پس از حوادث اخیر، بخش دوم پرسش و پاسخ، ۱۲ فوریه ۲۰۱۸، علی اکبر خوئینی

………………………………………………………………………………………

ارتباط آمریکا با کمپ خمینی پیش از انقلاب، به ویژه در پاریس، بخش اول، ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸، علی سجادی

ارتباط آمریکا با کمپ خمینی پیش از انقلاب، به ویژه در پاریس، بخش دوم،  ژانویه ۲۰۱۸، علی سجادی

ارتباط آمریکا با کمپ خمینی پیش از انقلاب، به ویژه در پاریس، بخش پرسش و پاسخ،  ژانویه ۲۰۱۸، علی سجادی