آرشیو ویدئوهای سال ۲۰۲۲

برنامه های کانون در ماه دسامبر ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانی دکتر جلال ایجادی– دوشنبه ۵ دسامبر ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: انقلاب ۱۴۰۱ مرحله تازه در تاریخ ایران
ویدئوی سخنرانی دکتر کورش عرفانی- دوشنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: چالشهای مدیریتی جنبش نان و آزادی

برنامه های کانون در ماه نوامبر ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانی مهدی عربشاهی- دوشنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۲ موضوع سخنرانی:خیزش سراسری و نسل نو
ویديوی پانل بحث آزاد در برنامه کمیته حقوق بشر کانون- ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲- موضوع: وظایف ما ایرانیان در شرایط کنونی
ویدئوی سخنرانی فرخنده آشنا- دوشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: از آلونک نشينی و كودك كار بودن تا مبارزات در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی
ویدئوی سخنرانی دکتر مرتضی محیط – دو شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: ایران و جهان به کدام سو می روند؟
ویدئوی سخنرانی دکتر فاطمه کشاورز- دوشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲- موضوع: حضور سترگ سیمین بهبهانی در ادبیات فارسی

برنامه های کانون در ماه اکتبر ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانی محمد باقر باقری- دوشنبه ۳ اکتبر ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: تکامل جنبش مدنی در ایران
ویدئوی بحث آزاد: چرا زن، زندگی، آزادی شعار حرکت های خیابان شد؟ برنامه فوق العاده کانون به مناسبت مرگ مهسا امینی دوشنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲
ویدئوی سخنرانی علی میرسپاسی- دوشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: تقی ارانی و کشف جدید ایران
ویدئوی سخنرانی علی شاکری- دوشنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی:بحران كنوني ايران و صف بندي حساس قدرتها در جهان
ویدئوی سخنرانی دکتر احمد صدری دو شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: شاهنامه و ده زن

برنامه های کانون در ماه سپتامبر ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانی مهرانگیز کار- دوشنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: ایران، جامعهٔ چند صدایی
ویدئوی سخنرانی علی محمد اسکندری جو- دو شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲- چرا یک مصدق به ایران بدهکاریم؟
ویدئوی بحث آزاد به مناسبت مرگ مهسا امینی- ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲- تحولات اخیر و تاثیر آن بر روند مبارزات مردم

برنامه های کانون در ماه اوت ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانی دکتر علیرضا بدخشان- دوشنبه ۱ اوت ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: خیام ازرهایی عالمانه تا فلسفه صوفیانه
ویدئوی سخنرانی – بهرام گرامی دو شنبه ۸ اوت ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: گل وگیاه در هزار سال شعر فارسی
ویدئوی سخنرانی – دکتر فریده صادقی دو شنبه ۱۵ اوت ۲۰۲۲ – هورمون های شادی چیست و آنها را چگونه اضافه کنیم؟
ویدئوی سخنرانی حمید اکبری  دو شنبه ۲۲ اوت ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: اهمیت ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از نگرشی متفاوت
ویدئوی سخنرانی – رضا علیجانی دو شنبه ۲۹ اوت ۲۰۲۲  – موضوع سخنرانی: بررسی و تفسیر اوضاع کنونی سیاسی ایران

برنامه های کانون در ماه ژوئیه ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانی دکتر احمد کاظمی موسوی- دو شنبه ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: افول علم تجربی در جهان اسلام
ویدئوی سخنرانی حسین ابن یوسف- دو شنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: بحران وجنگ اوکراین وتأثیر آن بر بازار نفت و گاز جهان
ویدئوی سخنرانی دکتر مهدی نوربخشدو شنبه ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: بررسی برجام

برنامه های کانون در ماه ژوئن ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانی دکتر محمد برقعی- دو شنبه ۶ ژوئن ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی:  تصوف و عرفان: پیدایش، تحول در زمان، رابطه با امروز ایران
ویدئوی سخنرانی دکتر مهرداد درویش پور- دو شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: درباره مهاجرت، هم پیوستگی و تبعیض اتنیکی

برنامه های کانون در ماه مه ۲۰۲۲

ویديوی سخنرانی تراب ثالث- دو شنبه ۲ مه ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: روز اول ماه مه و موقعیت طبقه کارگر ایران
ویديوی سخنرانی نیکولا گرجستانی- دو شنبه ۹ مه ۲۰۲۲-  موضوع سخنرانی: Legacies of Mohammad Mossadegh in Iran and Zviad  Gamsakhurdia in Georgia
ویديوی سخنرانی فرهنگ روستایی- دو شنبه ۱۶ مه ۲۰۲۲-  موضوع سخنرانی: صنایع « آرایه های » شعر فارسی
ویديوی سخنرانی دکتر گودرز اقتداری- دو شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۲-  موضوع سخنرانی: نقش چین در “بازی” مابین ایران و امریکا

برنامه های کانون در ماه آوریل ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانی مهران مصطفوی- دوشنبه ۲۵ آوریل ۲۰۲۲- بحران هسته ای و ریشه ها
ویدئوی سخنرانی دکتر الهه امانی- دوشنبه ۱۸ آوریل ۲۰۲۲- کودک همسری
  ویدئوی سخنرانی دکتر مرتضی محیط- دوشنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۲- درباره بحران اوکراین
ویدئوی سخنرانی جهانگیر گلزار- دوشنبه ۴ آوریل ۲۰۲۲- اعتیاد محور بسیاری از معضلات ایران

برنامه های کانون در ماه مارس ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانیدو شنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۲- ژاله وفا
چگونه بدهی و دخالت های دولت نا کارآمد صندوق های بازنشستگی را به خطر انداخته است؟

ویدئوی دو شنبه ۲۱ مارس ۲۰۲۲- برنامه جشن نوروز   
ویدئوی سخنرانیدو شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۲- دکتر فریده کیومهر-نه به خشونت و نه به اسلحه
ویدئوی سخنرانی– بزرگداشت روز جهانی زن- چهار شنیه ۹ مارس ۲۰۲۲
ویدئوی سخنرانی – دو شنبه ۷ مارس ۲۰۲۲- صدف ملکی
مشکلات جامعهٔ ال‌ جی بی تی کيو آی فارسی زبان در خارج از ایرا
ن

برنامه های کانون در ماه فوریه ۲۰۲۲

ویدئوی سخنرانی بهرام رحمانی- دو شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۲- کمون پاریس و بدیل های کمون در عصر حاضر
ویدئوی سخنرانی دوشنبه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲- دکتر آرش و کامیار علایی- مروری بر تاریخچه و وضعیت ایدز در ایران
دو شنبه ۱۴ فوریه ۲۰۲۲- دکتر مراد اقبال
Some Perspectives on Water and security in the Near East. With special emphasis on Iran and Earth-generated water
کانون دوستداران فرهنگ ایران- دوشنبه ۷ فوریه ۲۰۲۲- دکتر ایرج قهرمانلو- شرایط تاریخی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ایران در دوران پهلوی ها و دلایل سقوط پهلوی

برنامه های کانون در ماه ژانویه ۲۰۲۲

کانون دوستدا ان فرهنگ ایران- دو شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲- دکتر عزت مصلی نژاد- جباریت پیگیر و کشتار همگانی سال ۶۷ در ایران
کانون دوستداران فرهنگ ایران- دو شنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲- بیژن باران- مروری بر تاریخ ایران از صفویه تا آغاز جمهوری اسلامی بخش ۴ از ۵
کانون دوستداران فرهنگ ایران- ویدیوی مراد ویسی- دو شنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲- مافیای قدرت در ایران و نقش امام جمعه ها در نظام ولایت فقیه
ویديوی سخنرانی حمید اکبری – دوشنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲- ما کیستیم؟ نظریه ای درجهت بازشناسی ایرانیان خارج کشور به عنوان ایرانیان جهانی از کاظم زاده ایرانشهر تا گلشیفته فراهانی