فایل‌های صوتی سخنرانی هاي ۲۰۲۲

برنامه های کانون در ماه دسامبر ۲۰۲۲

سخنرانی دکتر کورش عرفانی- دوشنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: چالشهای مدیریتی جنبش نان و آزادی
سخنرانی دکتر جلال ایجادی– دوشنبه ۵ دسامبر ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: انقلاب ۱۴۰۱ مرحله تازه در تاریخ ایران

برنامه های کانون در ماه نوامبر ۲۰۲۲

 سخنرانی مهدی عربشاهی- دوشنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۲ موضوع سخنرانی:خیزش سراسری و نسل نو
پانل بحث آزاد توسط کمیته حقوق بشر کانون- ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲- موضوع: وظایف ما در شرایط کنونی ایران
سخنرانی فرخنده آشنا- دوشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ موضوع سخنرانی: از آلونک نشينی و كودك كار بودن تا مبارزات در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی
 سخنرانی دکتر مرتضی محیط- دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ موضوع سخنرانی: ایران و جهان به کدام سو می روند؟
 سخنرانی دکتر فاطمه کشاورز- دوشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲ موضوع سخنرانی: کولی برای نمردن، باید هلاک خموشی:  حضور سترگ سیمین بهبهانی در ادب فارسی

برنامه های کانون در ماه اکتبر ۲۰۲۲

سخنرانی محمد باقر باقری- دوشنبه ۳ اکتبر ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: تکامل جنبش مدنی در ایران
بحث آزاد: چرا زن، زندگی، آزادی شعار حرکت های خیابان شد؟ برنامه فوق العاده کانون به مناسبت مرگ مهسا امینی دوشنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲
سخنرانی علی میرسپاسی- دوشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ – موضوع سخنرانی: تقی ارانی و کشف جدید ایران
سخنرانی علی شاکری- دوشنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: بحران کنونی ایران و صف بندی حساس قدرتها در جهان
سخنرانی احمد صدری- دوشنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: شاهنامه و ده زن

برنامه های کانون در ماه سپتامبر ۲۰۲۲

مهمان کانون دو شنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲ – مهرانگیز کار- موضوع سخنرانی: ایران، جامعه چند صدایی
مهمان کانون دو شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ – علی محمد اسکندری جو- موضوع سخنرانی: چرا یک مصدق به ایران بدهکاریم؟
ویدئوی بحث آزاد به مناسبت مرگ مهسا امینی- دوشنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲- تحولات اخیر و روند آن در مبارزات مردم

برنامه های کانون در ماه اوت ۲۰۲۲

دو شنبه ۱ اوت – دکتر علیرضا بدخشان- موضوع سخنرانی: خیام ازرهایی عالمانه تا فلسفه صوفیانه
مهمان کانون دو شنبه ۸ اوت ۲۰۲۲ – بهرام گرامی- موضوع سخنرانی: گل وگیاه در هزار سال شعر فارسی
مهمان کانون دو شنبه ۱۵ اوت ۲۰۲۲ – دکتر فریده صادقی – موضوع سخنرانی: هورمون های شادی چیست و آنها را چگونه اضافه کنیم؟
مهمان کانون دو شنبه ۲۲ اوت ۲۰۲۲ – حمید اکبری – موضوع سخنرانی: اهمیت ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از نگرشی متفاوت
مهمان کانون دوشنبه ۲۹ اوت ۲۰۲۲- رضا علیجانی- موضوع سخنرانی: بررسی و تفسیر اوضاع کنونی سیاسی ایران

برنامه های کانون در ماه ژوئیه ۲۰۲۲

دو شنبه ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲- دکتر احمد کاظمی موسوی- موضوع سخنرانی:افول علم تجربی در جهان اسلام
دو شنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۲ – حسین ابن یوسف- موضوع سخنرانی: بحران وجنگ اوکراین وتأثیر آن بر بازار نفت و گاز جهان
دو شنبه ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ – دکتر مهدی نوربخش- موضوع سخنرانی: بررسی برجام

برنامه های کانون در ماه ژوئن ۲۰۲۲

دوشنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲- مهرداد درویش پور- موضوع سخنرانی: درباره مهاجرت، هم پیوستگی و تبعیض اتنیکی
دوشنبه ۶ ژوئن ۲۰۲۲- دکتر محمد برقعی- موضوع سخنرانی: تصوف و عرفان : پیدایش، تحول در زمان ، رابطه با امروز ایران

برنامه های کانون در ماه مه ۲۰۲۲

دو شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۲- دکتر گودرز اقتداری- موضوع سخنرانی: نقش چین در “بازی” مابین ایران و امریکا
دو شنبه ۱۶ مه ۲۰۲۲- فرهنگ روستایی- موضوع سخنرانی: صنایع « آرایه های » شعر فارس
دو شنبه ۹ مه ۲۰۲۲- نیکولا گرجستانی- موضوع سخنرانی: Legacies of Mohammad Mossadegh in Iran and Zviad  Gamsakhurdia in Georgia
دو شنبه ۲ مه ۲۰۲۲ تراب ثالث موضوع سخنرانی: روز اول ماه مه و موقعیت طبقه کارگر ایران

برنامه های کانون در ماه آوریل ۲۰۲۲
دو شنبه ۲۵ آوریل ۲۰۲۲- مهران مصطفوی موضوع سخنرانی: بحران هسته ای و ریشه ها
دو شنبه ۱۸ آوریل ۲۰۲۲ – دکتر الهه امانی-موضوع سخنرانی: کودک همسری
دو شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۲- دکتر مرتضی محیط- موضوع سخنرانی: درباره بحران اوکراین
دوشنبه ۴ آوریل ۲۰۲۲- جهانگیر گلزار- موضوع سخنرانی: اعتیاد محور بسیاری از معضلات ایران

برنامه های کانون در ماه مارس ۲۰۲۲
دو شنبه ۷ مارس ۲۰۲۲- صدف ملکی- مشکلات جامعهٔ ال‌ جی بی تی کيو آی فارسی زبان در خارج از ایران
دو شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۲- دکتر فریده کیومهر- نه به خشونت و نه به اسلحه
دو شنبه ۲۱ مارس ۲۰۲۲- برنامه جشن نوروز
دو شنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۲- ژاله وفا چگونه بدهی و دخالت های دولت نا کارآمد صندوق های بازنشستگی را به خطر انداخته است؟

برنامه های کانون در ماه فوریه ۲۰۲۲
کانون دوستداران فرهنگ ایران دو شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۲- بهرام رحمانی- کمون پاریس و بدیل های کمون در عصر حاضر
کانون دوستداران فرهنگ ایران دو شنبه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲- دکتر آرش و کامیار علایی- مروری بر تاریخچه و وضعیت ایدز در ایران
کانون دوستداران فرهنگ ایران دو شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲- دکتر مراد اقبال
Some Perspectives on Water and security in the Near East. With special emphasis on Iran and Earth-generated water

کانون دوستداران فرهنگ ایران دو شنبه ۷ فوریه ۲۰۲۲- دکتر ایرج قهرمانلو- شرایط تاریخی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ایران در دوران پهلوی هاو دلایل سقوط سلسله پهلوی

برنامه های کانون در ماه ژانویه ۲۰۲۲

کانون دوستداران فرهنگ ایران دو شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲- دکتر عزت مصلی نژاد – جباریت پیگیر و کشتار همگانی سال ۶۷ در ایران
کانون دوستداران فرهنگ ایران- دو شنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲- بیژن باران- مروری بر تاریخ ایران از صفویه تا آغاز جمهوری اسلامی بخش ۴
کانون دوستداران فرهنگ ایران- مراد ویسی- دو شنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲- مافیای قدرت در ایران و نقش امام جمعه ها در نظام ولایت فقیه
کانون دوستداران فرهنگ ایران- دوشنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲- ما کیستیم؟ نظریه ای درجهت بازشناسی ایرانیان خارج کشور به عنوان ایرانیان جهانی از کاظم زاده ایرانشهر تا گلشیفته فراهانی- دکتر حمید اکبری