درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

 فرم درخواست سخنرانی
صفحه نخست

ویدئوی آموزشی چگونه از وبسایت کانون استفاده کنیم؟

اساسنامه کانون       بروشور کانون      در باره ما       فرم درخواست سخنرانی
   فرم درخواست عضویت      هیئت مدیره کانون        تماس با ما      جدول برنامه ها
خط مشی کانون     آرشیو ویدئوهای ۲۰۱۴ و قبل     تماس با ما      هیئت مدیره کانون
  آرشیو ویدئوهای ۲۰۱۸     آرشیو ویدئوهای ۲۰۱۷           آرشیو ویدئوهای ۲۰۱۵
    آرشیو ویدئوهای۲۰۱۶          تصویر و معرفی نامه سخنرانان

Membership Request Form                Lecture Request Form
       

 

لطفا توجه کنید که دوشنبه ۱۹ ماه فوریه کانون تعطیل است. قبلا بطور اشتباه سخنرانی دکتر ماکان فردیس برای این دوشنبه اعلام شده بود. این سخنرانی به دوشنبه دیگری انتقال خواهد یافت که متعاقبآ اعلام خواهد شد. لطفا عذر ما را بابت این اشتباه بپذیرید